Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Netto ontslagvergoeding

Wat houdt u netto over van uw ontslagvergoeding?

Is Nederland betalen we inkomstenbelasting over ons inkomen. Uw maandelijkse salaris is uw inkomen. Een ontslagvergoeding wordt ook gezien als inkomen. Een ontslagvergoeding is een vergoeding voor te derven inkomen. U moet over een ontslagvergoeding ook inkomstenbelasting betalen. De vraag is vervolgens hoeveel belasting u betaalt. De belasting die u betaalt is altijd een percentage van uw inkomen. Het percentage wordt hoger naarmate uw inkomen hoger is.

Er zijn 3 belasting schijven met 3 percentages:

Belastingschijf Inkomen Belasting percentage (2017)
1 0 tot 19.982,- 36,55 %
2 19.982,- tot 67.072,- 40,8 %
3 67.072,- en hoger 52 %

Omdat de ontslagvergoeding wordt opgeteld bovenop uw inkomen wordt betaalt u bij direct afrekenen een hoog percentage over uw ontslagvergoeding.

Uitkeringen uitsmeren over de tijd

Het kan gunstig zijn de ontslagvergoeding over een aantal jaar “uit te smeren”. Vaak verdient u na ontslag minder (bijvoorbeeld door een WW-uitkering van 70 % van uw laatstverdiende inkomen) zodat u een maandelijkse aanvulling op uw lagere inkomen nodig heeft. U kunt uw netto ontslagvergoeding gespreid laten uitkeren via een box 3 spaarprodukt. Dit spaarprodukt keert maandelijks een netto bedrag uit, waarmee u uw inkomen aanvult. In de tussentijd rendeert  uw netto ontslagvergoeding op de spaarrekening. U knipt de “grote” netto ontslagvergoeding op in “kleine” maandelijkse uitkeringen. Door de rente is het totaal aan maandelijkse uitkeringen groter dan de ingelegde netto ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding financieel advies voor u!
Gratis controle ontslagvoorstel

Boekje ontslagvergoeding 2018

Heldere uitleg over ontslagregels 2018, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag