Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Netto ontslagvergoeding

Wat houdt u netto over van uw ontslagvergoeding?

Is Nederland betalen we inkomstenbelasting over ons inkomen. Uw maandelijkse salaris is uw inkomen. Een ontslagvergoeding wordt ook gezien als inkomen. Een ontslagvergoeding is een vergoeding voor te derven inkomen. U moet over een ontslagvergoeding ook inkomstenbelasting betalen. De vraag is vervolgens hoeveel belasting u betaalt. De belasting die u betaalt, is altijd een percentage van uw inkomen. Het percentage wordt hoger naarmate uw inkomen hoger is.

Er zijn 2 belastingschijven:

Belastingschijf Inkomen Belasting percentage (2021)
1 0 tot 68.507,- 37,1 %
2 68.507 en hoger 49,5 %

Omdat de ontslagvergoeding wordt opgeteld boven op uw inkomen, betaalt u een hoog percentage over uw ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding financieel advies voor u!

Boekje ontslagvergoeding 2022

Heldere uitleg over ontslagregels 2022, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag