Ontslagvergoeding
Bel 0900 - 0355

Ontslagvergoeding 2017 belasting betalen

Hoeveel belasting betaalt u over uw ontslagvergoeding?

U betaalt inkomstenbelasting over uw bruto inkomen, zoals uw salaris en ook een vergoeding bij ontslag. Een bruto ontslagvergoeding is een vergoeding voor te missen inkomen waarover u dus inkomstenbelasting moet betalen. Hoeveel belasting betaalt u? Het belastingpercentage hangt af van uw totale bruto inkomen (jaarsalaris vermeerderd met ontslagvergoeding).

Er zijn 3 belasting schijven met 3 percentages:

Belastingschijf Inkomen in 2017 Belasting percentage
1 0 tot 19.982,- 36,55 %
2 19.982,- tot 67.072,- 40,80 %
3 Hoger dan 67.072,- 52 %

De bruto ontslagvergoeding wordt opgeteld bovenop uw inkomen, u betaalt dus meestal een hoog belastingpercentage over uw ontslagvergoeding, oplopend tot 52%. Uw werkgever houdt de inkomstenbelasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw priverekening.

Voorbeeld ontslagvergoeding belasting 2017

Marcel verdient € 50.000 per jaar en wordt eind 2017 ontslagen. Hij krijgt een ontslagvergoeding van € 25.000. Die wordt bij zijn reguliere inkomen opgeteld, zodat hij wordt aangeslagen voor een inkomen van € 75.000. Een deel van de ontslagvergoeding wordt belast tegen 40,80 procent, maar boven de € 67.072 betaalt Marcel 52 procent inkomstenbelasting. De belasting wordt door zijn werkgever ingehouden. Marcel betaalt over zijn ontslagvergoeding € 11.088 aan inkomstenbelasting, zodat hij daar netto € 13.912 overhoudt. Daarmee mag hij doen wat hij wil. Bij dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de Zvw-premie en heffingskortingen.

Arbeidsjurist behartigt uw belangen!
Wilt u belasting besparen over uw ontslagvergoeding?

Boekje ontslagvergoeding 2017

Heldere uitleg over ontslagregels 2017, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag