Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding 2018

Ontslagvergoeding of transitievergoeding 2018

Als u ontslagen wordt, kunt u recht hebben op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Echter, een werkgever wilt niet altijd de ontslagroute via UWV of kantonrechter bewandelen, bijvoorbeeld omdat het ontslag dan niet zeker is (UWV of kantonrechter kan ontslag afwijzen) of hij de rompslomp van de procedure wilt verkomen. De werkgever zal dan vaak ontslag in onderling overleg willen regelen. De werkgever zal een ontslagvergoeding moeten "aanbieden", anders zal een werknemer niet instemmen met het ontslag. De "aangeboden" ontslagvergoeding zal hoger moeten zijn dan de transitievergoeding, want daarop heeft de werknemer minimaal recht. Vaak zal er onderhandeld worden over de hoogte van de ontslagvergoeding. Daarvoor schakelt de werknemer meestal een arbeidsjurist in. De afspraken worden beschreven in een vaststellingsovereenkomst. Met een correcte en juist opgestelde vaststellingsovereenkomst stelt de werknemer ook zijn recht op een WW-uitkering veilig.

 

Ontslagvergoeding of transitievergoeding 2018 en belasting

U moet uw ontslagvergoeding verlonen. Dit betekent dat u meteen inkomstenbelasting betaalt over uw ontslagvergoeding. Uw werkgever houdt de belasting in en u ontvangt het netto restant. Aangezien de ontslagvergoeding bovenop uw overige inkomen komt, komt u mogelijk in een hoger belastingpercentage. De belastingpercentages worden hoger naarmate uw inkomen hoger is. U betaalt dan mogelijk 40,85 % of 51,95 % belasting. Het maximale belastingtarief is 51,95%. Overzicht belastingpercentages en schijven 2018. Als u een transitievergoeding ontvangt (bij ontslag via UWV of kantonrechter), dan mag u (een gedeelte van) de transitievergoeding ook besteden aan outplacement of cursussen. Over dat deel betaalt u dan geen belasting. Over het gedeelte van de transitievergoeding waarvoor u geen outplacement of opleiding inkoopt, betaalt u wel gewoon belasting. Zowel voor de ontslagvergoeding als transitievergoeding, geldt dat u wellicht belasting kunt middelen over 3 jaar, waarmee u belasting terugkrijgt van de Belastingdienst:

ontslagvergoeding belasting middelen

 

Ontslagvergoeding vóór 2014 ontvangen en ondergebracht in banksparen of stamrecht BV

Als u voor 2014 een ontslagvergoeding heeft ontvangen, kon u deze onderbrengen in banksparen of een stamrecht bv. U kunt de -in banksparen ondergebrachte- ontslagvergoeding op diverse manieren naar prive uitkeren. Als u opbouw banksparen heeft, dan kunt u de opbouw bankrekening omzetten naar een uitkerende bankrekening. Over de uitkeringen betaalt u belasting, maximaal 51,95%. Wilt u weten of dit een fiscaal interessante optie is voor uw -eerder ontvangen- ontslagvergoeding?

Financieel advies ontslagvergoeding

 

Ontslagvergoeding ondergebracht in stamrecht bv

Als u voor 1 januari 2014 een ontslagvergoeding heeft ondergebracht in een stamrecht bv, dan moet u -uiterlijk- vanaf AOW-datum starten met maandelijkse uitkeringen. Ook mag u uw stamrecht bv omzetten naar een uitkerende bankspaarrekening. Over de maandelijkse uitkeringen betaalt u belasting.

Gratis controle ontslagvoorstel

Wilt u belasting besparen over uw ontslagvergoeding?

Boekje ontslagvergoeding 2018

Heldere uitleg over ontslagregels 2018, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag