Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Juristen ArbeidsRecht Nederland voor juridisch advies bij ontslag

Als u in een ontslagsituatie terecht komt heeft u juridisch advies nodig. De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u met:

1. controleren vaststellingsovereenkomst

2. onderhandelen over een betere ontslagregeling, zoals een hogere ontslagvergoeding

3. verweer tegen ontslag via UWV

4. verweer tegen ontslag via kantonrechter

 

1. Controleren van uw vaststellingsovereenkomst

Als u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangt, is het belangrijk deze juridisch te laten controleren. Onze ontslagjuristen controleren of de ontslag- of transitievergoeding goed is berekend en hoog genoeg is, of u recht heeft op een WW-uitkering, of juiste opzegtermijn gehanteerd is, of concurrentie- en relatiebeding zijn vervallen en of (financiële) eindafspraken zijn vastgelegd, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Ook kijken onze ontslagjuristen of u een hogere ontslagvergoeding kunt krijgen.

2. Onderhandelen over een hogere ontslagvergoeding en betere ontslagvoorwaarden 

Onze arbeidsjuristen beoordelen waar onderhandelingsruimte zit in het ontslagvoorstel van uw werkgever. Vaak is dat een hogere ontslagvergoeding, budget voor juridisch, financieel advies en outplacement/ opleiding en een langere periode van vrijstelling van arbeid waarin het salaris doorloopt (uitstel ontslagdatum). Onze ontslagjuristen voeren de onderhandelingen met uw werkgever en realiseren het maximale resultaat.

3. Verweer tegen ontslag via UWV

Als uw werkgever voor u een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV, moet u verweer voeren. Onze ontslagjuristen voeren namens u verweer en stellen een verweerschrift op. In het verweerschrift wordt uw zaak verdedigd en uw standpunt bepleit. Het doel is het behoud van uw werk. 

4. Verweer tegen ontslag via kantonrechter

Als uw werkgever een ontslagverzoek indient bij de kantonrechter, dan moet u verweer voeren. Onze arbeidsjuristen helpen u het ontslag aan te vechten. De praktijk leert dat een goed verweer vaak leidt tot het afwijzen van het ontslag. U blijft dus in dienst bij uw werkgever. Daarna valt eventueel nog te onderhandelen over een vertrek met een forse ontslagvergoeding.

 

Wat kost het als u onze arbeidsjuristen inschakelt ?

Het eerste advies is gratis. Ook de eerste controle van de vaststellingsovereenkomst is gratis. Als u besluit ons in te schakelen, betaalt u een kleine eigen bijdrage. De overige kosten verhalen wij op uw werkgever. Zo blijft het voor u betaalbaar. Meer weten ? Direct juridisch advies of bel 088-2050899 en spreek direct met een ontslagjurist.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag