Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wanneer GEEN recht op een transitievergoeding of ontslagvergoeding

Er zijn een aantal situaties waarin uw werkgever u kan ontslaan zonder een transitievergoeding of ontslagvergoeding te betalen. Dit is het geval op pensioendatum, ontslag op staande voet, ontslag gedurende de proeftijd en ontslag bij een werkgever die failliet gaat. 

 

Ontslag op staande voet: geen ontslagvergoeding of transitievergoeding

In geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden betaalt de werkgever geen ontslagvergoeding of transitievergoeding. Ook is er geen opzegtermijn van toepassing en is geen ontslagvergunning nodig. Er is wel de eis dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd moet zijn. Op staande voet ontslag krijgen is gerechtvaardigd bij het niet voldoen aan een redelijke opdracht, misleiding bij sollicitatie, stelen van de werkgever, dronkenschap op het werk, beschadigen of in gevaar brengen van eigendommen van de werkgever, bedrijfsgeheimen bekend maken, en vele andere mogelijke redenen. U hoeft een ontslag op staande voet niet te accepteren. Als u het niet eens bent met een beslissing van de werkgever tot ontslag op staande voet, kunt u een gerechtelijke procedure aanspannen. Als u gelijk krijgt, wordt mogelijk het ontslag ingetrokken (zeer zeldzaam) of een ontslagvergoeding toegekend. 

 

Meer over ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst, zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter, per direct beëindigd. De wet zegt het volgende over ontslag op staande voet “  daden, eigenschappen of gedrag van de werknemer waardoor in redelijkheid niet langer meer van de werkgever kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.” Met andere woorden, er dient een dringende reden te zijn om de werknemer te ontslaan en de arbeidsovereenkomst per direct te laten eindigen. Enkele voorbeelden zijn: diefstal, mishandeling, vernieling, werkweigering, ongewenste intimiteiten of ernstige onbekwaamheid. De werkgever mag daarbij ook rekening houden met het eerdere gedrag van de werknemer. Tevens kan de leeftijd van de werknemer meespelen, de lengte van het dienstverband, een langdurige (onberispelijke) staat van dienst en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. U hoeft het uiteraard niet eens te zijn met het ontslag op staande voet. Raadpleeg direct onze arbeidsjuristen en bel 088-2050 899.

 

Welke gevolgen heeft ontslag op staande voet 

  • De arbeidsovereenkomst wordt per direct geëindigd. UWV en de kantonrechter spelen geen rol
  • Een opzegtermijnen is niet van toepassing
  • U krijgt GEEN ontslagvergoeding
  • U ontvangt GEEN WW-uitkering
 

Ontslag tijdens de proeftijd: geen ontslagvergoeding of transitievergoeding

Bij een nieuw dienstverband kan een proeftijd in het arbeidscontract zijn opgenomen. Dit is ook een wettelijke eis aan de proeftijd: deze is alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen. Omdat uw werkgever uw functioneren nog niet heeft kunnen beoordelen, en u de werkcultuur en -situatie, wordt een proeftijd afgesproken waarin u elkaar beter leert kennen. Mocht in deze periode overgegaan worden tot ontslag, is er geen mogelijkheid tot gerechtelijke procedure. Uitzonderingen zijn: als het ontslag tijdens de proeftijd is gemaakt op basis van geslacht of arbeidsduur of wanneer het ontslag in strijd is met ‘goed werkgeverschap’. Ontslag tijdens de proeftijd is onvoorwaardelijk mogelijk, en hoeft ook niet gemotiveerd te worden. Bij ontslag tijdens de proeftijd ontvangt u geen ontslagvergoeding.

 

Einde dienstverband op pensioendatum: geen transitievergoeding of ontslagvergoeding

Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, stopt de arbeidsovereenkomst automatisch. U mag van uw pensioen gaan genieten. Uw werkgever hoeft u GEEN transitievergoeding te betalen.

Gratis controle ontslagvoorstel

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag