Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Opzegtermijn ontslag

Volgens het wetboek is de opzegtermijn -als de werknemer opzegt- één maand. Dit is ongeacht de duur van het dienstverband. De werkgever en werknemer kunnen wel met elkaar afstemmen - dit gebeurt schriftelijk - dat de opzegtermijn langer is dan één maand. De opzegtermijn mag echter nooit langer zijn dan zes maanden. Er gelden regels voor het bepalen van de juiste opzegtermijn.

De opzegtermijn voor de werkgever is:

  • Bij een arbeidsrelatie korter dan vijf jaar is de opzegtermijn 1 maand 
  • Bij een arbeidsrelatie tussen de vijf en tien jaar 2 maanden 
  • Bij een arbeidsrelatie tussen de tien en vijftien jaar 3 maanden 
  • Bij een arbeidsrelatie van meer dan vijftien jaar 4 maanden 

Arbeidsovereenkomst en opzegtermijn

Mocht er in de arbeidsovereenkomst niets zijn opgenomen over een opzegtermijn, dan moet men bovenstaande opzegtermijnen volgen. Maar is er in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer een opzegtermijn heeft van langer dan één maand dan zijn ook daaraan regels verbonden. Een opzegtermijn mag ook dan niet langer zijn dan zes maanden en de opzegtermijn voor de werkgever moet minstens het dubbele bedragen in vergelijking tot het opzegtermijn van de werknemer.

CAO

In een CAO kan de opzegtermijn van de werkgever en de werknemer korter of langer zijn dan de wettelijke regeling voorschrijft. Het verkorten of verlengen van de opzegtermijn mag via een CAO.

Ontslagvergoeding financieel advies voor u!
Gratis controle ontslagvoorstel

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag