Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding en WW

Heeft u recht op een WW-uitkering na ontvangst van een ontslagvergoeding

Als u instemt met een ontslagvergoeding van uw werkgever, betekent dit niet dat u verwijtbaar werkloos bent. U heeft gewoon recht op een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet). De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het salaris dat u verdiende bij uw voormalige werkgever.

Duur van de WW-uitkering is maximaal 25 maanden in het eerste kwartaal 2019. In het 2e kwartaal (en later) is de maximum duur 24 maanden.

 

De duur van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en de leeftijd. De WW duurt minimaal 3 maanden.

Aantal maanden WW-uitkering

                                                         Leeftijd

Ontslag in

2019

56+

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

etc.

jan, feb, mrt

25 (max)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

23

22

etc.

vanaf april

24 (max)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

23

22

etc.

Als u 42 jaar en jonger bent, bouwt u elk gewerkt jaar 1 maand WW op. N.a.w. Elk jaar arbeidsverleden = 1 maand WW. Als u 42 jaar bent en op 18-jarige leeftijd gestart bent met werken, krijgt u na ontslag 24 maanden WW.

 

Hoogte van de WW-uitkering is 70 % van laatstverdiende inkomen

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van uw laatstverdiende salaris. Omdat de WW als doel heeft de periode tussen twee banen financieel te overbruggen, worden mensen die kort werkloos zijn bevoordeeld. De WW kent een maximum gebaseerd op het maximum dagloon. Het maximum dagloon is € 214,-. De WW bedraagt maximaal ruim € 35.000,- per jaar. Deze maximale WW wordt bereikt bij een jaarsalaris van circa € 50.000,-. Medewerkers die jaarlijks meer verdienen dan € 50.000,- ontvangen de maximale WW van € 35.000,- per jaar.

 

Fictieve opzegtermijn

Bij ontslag via de kantonrechter hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Daarmee zou een ex-werknemer na ontslag direct aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering. Om dit te voorkomen is er altijd sprake van een ‘fictieve opzegtermijn’. Een ontslagen werknemer ontvangt pas na deze fictieve opzegtermijn een WW-uitkering. De fictieve opzegtermijn is gelijk aan de duur van de opzegtermijn die bij opzegging door de werkgever in acht genomen zou moeten worden, minus 1 maand. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand, en gaat in op de eerste dag van de maand nadat de kantonrechter zijn oordeel heeft uitgesproken.

 

Stopzetting van de WW-uitkering

De WW-uitkering kan worden stopgezet om de volgende redenen:

  1. U heeft korter dan een jaar WW en gaat weer werken. Wanneer u voor 10 uur of meer per week een WW-uitkering krijgt, stopt deze als u voor minder dan 5 uur werkloos blijft. Als u voor minder dan 10 uur een WW-uitkering krijgt, stopt de uitkering als u voor minder dan de helft van het aantal uren werkloos blijft
  2. U heeft langer dan 1 jaar een WW-uitkering en uw inkomsten zijn hoger dan 125% van uw WW-uitkering. Hiervoor gelden nog een aantal aanvullende regels 
  3. Er doet zich een uitsluitingsgrond voor. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en daardoor recht krijgt op een WIA-uitkering
  4. De maximale uitkeringsduur is verstreken

 

Voorbeeld van een WW uitkering en ontslagvergoeding

Richard Vermeer is 54 jaar oud en 36 jaar werkzaam geweest bij een grote werkgever als beveiligingsadviseur. Het dienstverband wordt beëindigd in onderling overleg en Richard krijgt een ontslagvergoeding mee van € 90.000,-. Vermeer heeft een salaris van € 3.000,- per maand. Richard heeft recht op WW.

De hoogte bedraagt € 2.250,- per maand in de eerste twee maanden en € 2.100,- in de maanden daarna. De ontslagvergoeding wordt hier niet op gekort. De duur van de WW is 24 maanden.

 

Ontslagjurist stelt WW-uitkering na ontslag veilig

Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst, dan moet de vaststellingsovereenkomst goed opgesteld zijn om het recht op WW te garanderen en te zorgen dat u direct WW ontvangt na ontslagdatum. De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u hierbij. Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Wij doen een  gratis eerste controle van uw vaststellingsovereenkomst. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een arbeidsjurist. Advies: teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder advies van een arbeidsjurist.  

Gratis controle ontslagvoorstel

Wilt u belasting besparen over uw ontslagvergoeding?

Boekje ontslagvergoeding 2019

Heldere uitleg over ontslagregels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag