Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding en WW 2024

Heeft u recht op een WW-uitkering na ontvangst van een ontslagvergoeding

Als u instemt met een ontslagvergoeding van uw werkgever, betekent dit niet dat u verwijtbaar werkloos bent. U heeft gewoon recht op een WW-uitkering (WerkeloosheidsWet). De hoogte van de WW-uitkering is gebaseerd op het salaris dat u verdiende bij uw voormalige werkgever.

 

Duur van de WW-uitkering is maximaal 24 maanden.

De duur van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden en de leeftijd. De WW duurt minimaal 3 maanden.

Leeftijd (in jaren) 46+ 45 44 43 42 41 40 etc.
WW (in maanden) 24 (max.) 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 etc.

In bepaalde Cao's is de maximale WW met 14 maanden verlengd tot de oude 38 maanden WW. Deze verlengde WW wordt uitgevoerd door de Stichting Private Aanvulling WW. Informeer bij uw werkgever of u onder de verlengde WW valt.

 

Hoogte van de WW-uitkering is 70 % van laatstverdiende inkomen

De hoogte van de WW-uitkering is de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van uw laatstverdiende salaris.De WW bedraagt maximaal circa € 45.000,- per jaar. Deze maximale WW wordt bereikt bij een jaarsalaris van circa € 70.000,-. Medewerkers die jaarlijks meer verdienen dan € 70.000,- ontvangen de maximale WW van € 45.000,- per jaar.

 

GEEN WW tijdens (fictieve) opzegtermijn

Bij ontslag heeft u te maken met een opzegtermijn. Bij een dienstverband tot 5 jaar is de opzegtermijn 1 maand. Bij een dienstverband tot 10 jaar is de opzegtermijn 2 maanden. De opzegtermijn is maximaal 4 maanden bij een dienstverband langer dan 20 jaar. Tijdens deze opzegtermijn moet het salaris doorgaan en ontvangt u dus GEEN WW-uitkering. UWV noemt deze periode de ‘fictieve opzegtermijn’. Het kan namelijk voorkomen dat u in de vaststellingsovereenkomst GEEN opzegtermijn afspreekt. Dat is zeer nadelig voor u. U ontvangt in die periode GEEN salaris en ook GEEN WW. U moet dus zorgen dat dit punt goed beschreven wordt in de vaststellingsovereenkomst. Laat u goed adviseren voordat u de vaststellingsovereenkomst ondertekent.

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

 

Stopzetting van de WW-uitkering

De WW-uitkering kan worden stopgezet om de volgende redenen:

  1. U heeft korter dan een jaar WW en gaat weer werken. Wanneer u voor 10 uur of meer per week een WW-uitkering krijgt, stopt deze als u voor minder dan 5 uur werkloos blijft. Als u voor minder dan 10 uur een WW-uitkering krijgt, stopt de uitkering als u voor minder dan de helft van het aantal uren werkloos blijft
  2. U heeft langer dan 1 jaar een WW-uitkering en uw inkomsten zijn hoger dan 125% van uw WW-uitkering. Hiervoor gelden nog een aantal aanvullende regels 
  3. Er doet zich een uitsluitingsgrond voor. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard en daardoor recht krijgt op een WIA-uitkering
  4. De maximale uitkeringsduur is verstreken

 

Voorbeeld van een WW-uitkering en ontslagvergoeding

Richard Vermeer is 54 jaar oud en was 36 jaar in dienst bij een grote werkgever als beveiligingsadviseur. Hij krijgt ontslag via een vaststellingsovereenkomst en Richard krijgt een ontslagvergoeding mee van € 40.000,-. Vermeer heeft een salaris van € 3.000,- per maand. Richard heeft recht op WW.

De WW bedraagt € 2.250,- per maand in de eerste twee maanden en € 2.100,- in de maanden daarna. De ontslagvergoeding wordt hier niet op gekort. De duur van de WW is 24 maanden.

 

Ontslagjurist stelt WW-uitkering na ontslag veilig

Als u ontslagen wordt via een vaststellingsovereenkomst, dan moet de vaststellingsovereenkomst goed opgesteld zijn om het recht op WW te garanderen en te zorgen dat u direct WW ontvangt na ontslagdatum. De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u hierbij. Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslagrecht. Wij doen een gratis eerste controle van uw vaststellingsovereenkomst. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een arbeidsjurist. Advies: teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder advies van een arbeidsjurist.  

Gratis controle ontslagvoorstel WW

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag