Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding voor disfunctionerende werknemer

Er kan sprake zijn van disfunctioneren, zonder dat de werknemer iets te verwijten valt. Bijvoorbeeld: een oudere werknemer kan de nieuwe technologische ontwikkelingen niet bijbenen en vervult daardoor zijn functie niet meer optimaal. Echter, het kan ook zijn dat een werknemer aantoonbaar tekortschiet en niet bereid is tot het werken aan verbeteringen. Vaak zal een disfunctionerende werknemer een ontslagvergoeding ontvangen, echter lager dan bij een goed functionerende werknemer. Dit komt doordat de correctiefactor lager zal zijn dan 1. Als de werknemer ernstig disfunctioneert zal de correctiefactor lager dan 0,5 zijn. Dit moet de werkgever schriftelijk kunnen onderbouwen en aantonen (dat wat ze vaak niet kunnen). Bijvoorbeeld via de jaarlijkse beoordelingen. Als de beoordelingen niet schriftelijk zijn vastgelegd zal de kantonrechter er weinig waarde aan hechten.

Persoonlijk juridisch advies door een arbeidsjurist

Zit u in een ontslag-situatie en vraagt u zich af of u recht heeft op een ontslagvergoeding? Vraag advies arbeidsjurist

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag