Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Check GRATIS uw ontslagvoorstel

Controle is 100% gratis en vrijblijvend

Doe de check

Ontslagvergoeding berekenen

Reken uit waar u recht op heeft

Bereken direct

Juristen ArbeidsRecht Nederland helpt u bij ontslag

De ervaren juristen van Juristen Arbeidsrecht NL helpen u bij ontslag. Het eerste juridische advies is gratis. Vraag direct juridisch advies en beoordeel of een hogere ontslagvergoeding ook voor u mogelijk is. Of bel 088 20 50 899 en krijg direct een ontslagjurist aan de telefoon.

 

Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Hoe hoog is uw ontslagvergoeding? De transitievergoeding is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De maximum transitievergoeding 2023 is € 94.000. Bereken transitievergoeding.

Transitievergoeding of ontslagvergoeding

Een belangrijke vraag is of u überhaupt in aanmerking komt voor een ontslagvergoeding of transitievergoeding. U ontvangt een transitievergoeding als u ontslag krijgt via de kantonrechter of UWV. Als u ontslag krijgt via een vaststellingsovereenkomst, dan ontvangt u een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding wordt NIET berekend volgens een vaste formule en is meestal hoger dan de transitievergoeding. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u met uw werkgever over het ontslag. U “accepteert het ontslag” natuurlijk alleen als er een ontslagvergoeding tegenover staat. Als u altijd goed gefunctioneerd heeft, dan krijgt u meestal een HOGERE ontslagvergoeding dan de transitievergoeding. Meer over hogere ontslagvergoeding, ook voor u.

 

Ontslagvergoeding: verlies uw WW niet

Als u een ontslagvergoeding of transitievergoeding ontvangt, heeft u recht op een WW-uitkering. Voorwaarde is dat het ontslag NIET aan u te wijten is én dat uw werkgever het ontslag geïnitieerd heeft. Ook mag er geen dringende reden aan het ontslag ten grondslag liggen, zoals diefstal. Deze 3 voorwaarden moeten letterlijk beschreven worden in de vaststellingsovereenkomst. Dan verliest u uw recht op WW niet.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Als u een vaststellingsovereenkomst ontvangt van uw werkgever is belangrijk dat u daarmee uw recht op WW veiligstelt + een ontslagvergoeding meekrijgt. Deze punten moeten correct in de vaststellingsovereenkomst staan. Teken een vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder controle door een jurist. Onze juristen controleren uw vaststellingsovereenkomst op alle belangrijke punten. De eerste controle is gratis. Gratis controle vaststellingsovereenkomst door ervaren juristen.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag