Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Bereken ontslagvergoeding

Transitievergoeding 2023 of kantonrechtersformule

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt meestal gebaseerd op de transitievergoeding. U heeft recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt via UWV of de kantonrechter. Als u ontslagen wordt in onderling overleg met uw werkgever (via een vaststellingsovereenkomst) wordt heel soms de kantonrechtersformule gebruikt. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding. Transitievergoeding berekenen.

 

Transitievergoeding LAGER dan kantonrechtersformule

De transitievergoeding bij ontslag via UWV en kantonrechter bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar. De maximale transitievergoeding in 2023 is € 89.000,- of 1 jaarsalaris als dat hoger is dan € 89.000,-.

Werkgevers zijn heel soms bereid de hogere kantonrechtersformule te betalen om de gang naar UWV of de kantonrechter te vermijden. Vaker betalen werkgevers een bedrag BOVEN OP de transitievergoeding.

De kantonrechtersformule berekent de ontslagvergoeding op basis van drie factoren (A, B en C) en wordt daarom ook de ABC-formule genoemd. De factoren staan voor:

Aantal gewogen dienstjaren (A):
Het aantal dienstjaren dat u in dienst bent wordt gewogen aan de hand van de leeftijd die u had tijdens het dienstverband. De wegingsfactoren zijn:

Dienstjaren Wegingsfactor
Tot 35e levensjaar 0,5
Tussen 35e en 45e levensjaar 1
Tussen 45e en 55e levensjaar 1,5
Vanaf 55e levensjaar 2

Door de dienstjaren te vermenigvuldigen met de wegingsfactoren en die vervolgens bij elkaar op te tellen komt u uit op de waarde A.


Bruto Beloning (B)

Bij de berekening van de Bruto beloning worden meegenomen: het vaste bruto maandsalaris, 13de maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdelingen en vaste ploegentoeslagen. Onderdelen die niet aan B toebehoren zijn werkgeversdeel pensioenpremie, premie zorgverzekeringen, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantièmes en niet-structurele winstdelingen. 

Correctiefactor (C)
De correctiefactor is het subjectieve onderdeel van de kantonrechtersformule. De hoogte van C ligt meestal tussen de 0 en 1,5. Standaard ligt de correctiefactor op 1, wat ook wel een ‘kleurloze’ of ‘neutrale’ ontbinding wordt genoemd. 

De hoogte van C wordt met name bij een collectief ontslag bepaald door de financiële positie van de werkgever. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een factor 1 of hoger kunnen betalen dan een financieel ongezond bedrijf, waarbij een factor 1 niet haalbaar is. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld door vakbonden en vastgelegd in het sociaal plan. Bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) bepalen individuele onderhandelingen de hoogte van de ontslagvergoeding (er wordt dan niet direct over de correctiefactor onderhandelt, maar over bedragen). Factoren van invloed op individuele onderhandelingen, zijn: verwijtbaarheid van één van de partijen, financiële positie van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, leeftijd van de werknemer, etc.

De kantonrechtersformule: een voorbeeld

De werkgever van een 56-jarige account manager gaat in overleg met zijn werknemer om te komen tot ontslag met wederzijds goedvinden. De werknemer schakelt een arbeidsjurist in die bij de onderhandelingen inzet op de kantonrechtersformule. De account manager heeft een dienstverband van 23 jaar en een maandloon van € 4.000,-. De ABC-formule luidt:

Aantal gewogen dienstjaren

Leeftijd Dienstjaren Gewogen dienstjaren
Tot 35ste jaar 2 1
Tussen 35ste en 45ste jaar 10 10
Tussen 45ste en 55ste jaar 10 15
Vanaf 55ste jaar 1 2
Totaal 23 28


Bruto beloning

De bruto beloning inclusief vakantiegeld (8%) en dertiende maand bedraagt € 4.000,-.

Correctiefactor
De arbeidsjurist van de werknemer zet in op een factor van 0,8.

De hoogte van de ontslagvergoeding op basis van 0,8 is (AxBxC):
28 x € 4.000,- x 0,8 = € 89.600,-

 

Ontslagjurist onderhandelt over hogere ontslagvergoeding

Veel ontslagen vinden plaats via onderling overleg. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden hoeft werkgever het ontslag niet aan te vragen bij de kantonrechter of UWV. De werknemer gaat natuurlijk alleen akkoord met ontslag met wederzijds goedvinden als de werkgever een ontslagvergoeding betaalt. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald door onderhandelingen tussen werkgever en werknemer. Werknemers laten zich bijstaan door ontslagjuristen. De ontslagjuristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland zijn ervaren onderhandelaars. Vraag in een gratis eerste advies naar de mogelijkheden. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een ontslagjurist.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag