Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

CNV wil aanpassing plan ontslagrecht

Het CNV wil een aanpassing doorvoeren in het vorige week afgesloten akkoord tussen werkgevers, minister Donner en de FNV over het ontslagrecht. Afgesproken is, dat er in het ontslagrecht alleen maar veranderingen worden doorgevoerd voor mensen die meer dan 75.000 euro per jaar verdienen.

Het CNV wil dat er ook veranderingen worden doorgevoerd voor mensen die minder verdienen. In het najaarsoverleg wil het CNV dat er wordt vastgelegd dat werkgevers en werknemers verantwoordelijk worden voor de uitvoering van de werkloosheidswet.

Om te voorkomen dat mensen werkloos worden, moeten beide partijen meer moeite doen om de mensen aan het werk te houden bij het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Het kan betekenen dat werkgevers bij ontslag nog een half jaar loon doorbetalen. Deze plannen van het CNV werden ook door de Commissie Bakker overgenomen.

Vorige week werden de plannen van de Commissie Bakker voor het grootste gedeelte getorpedeerd. De commissie zocht in opdracht van het kabinet naar mogelijkheden om het ontslagrecht te versoepelen om daarmee meer mensen aan het werk te helpen.

Er komt nu alleen minder ontslagbescherming voor mensen met een toploon van meer dan 75.000 euro per jaar. Door alleen afspraken voor deze kleine groep mensen te maken vreest het CNV dat er voor de grootste groep werknemers minder kansen zijn aan het werk te blijven

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag