Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Top van het Belgische KBC krijgt nog twaalf maand ontslagvergoeding

Directieleden van bank-verzekeraar KBC zullen bij een gedwongen vertrek in de toekomst slechts beroep kunnen doen op een ontslagvergoeding van maximaal twaalf maanden. De maatregel geldt ook voor alle bestaande contracten.

De terugschroeving van de ontslagvergoeding van de leden van het KBC-directiecomité komt er op vraag van de federale regering. Die heeft zich bereid verklaard om € 3,5 miljard te investeren in KBC. Daarvoor krijgt de overheid onder meer twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur, waar zij zeggingsmacht hebben over de remuneratie van de directieleden.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag