Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Gelimiteerde ontslagvergoeding bij hoog inkomen

Werknemers met een jaarsalaris van 75 duizend euro of meer krijgen voortaan ten hoogste een jaarsalaris als ontslagvergoeding. De ministerraad stemde vrijdag in met een wetsvoorstel van minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) en minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA).

De afspraak om de ontslagvergoeding aan een maximum te binden werd tijdens het Najaarsoverleg gemaakt. Het kabinet wil zo de kosten van ontslagvergoedingen voor werknemers die een goede arbeidsmarktpositie hebben binnen de perken houden. De maximering geldt alleen als de kantonrechter over het ontslag van de werknemer besluit.

Voor afspraken die werkgevers en werknemers maken in een arbeidsovereenkomst of in een sociaal plan bij collectief ontslag, gaat de regeling niet op. De rechter kan wel van het maximum afwijken wanneer een werkgever zich bijvoorbeeld heeft misdragen of als het ontslag aan hem te wijten is.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag