Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boete over loonheffing ontslagvergoeding

Het Hof in Leeuwarden heeft bepaald dat een werkgever een opgelegde loonheffingsboete moet betalen, ondanks het feit dat de salarisadministratie niet op de hoogte was van de betaalde ontslagvergoeding.

Na een ontslagprocedure is een werkgever de betreffende werknemer een ontslagvergoeding verschuldigd. De werkgever heeft bij de uitbetaling daarvan geen loonheffing ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. De directeur van de werkgever was zelf intensief bij de onderhandelingen betrokken. De stukken van de onderhandelingsprocedure en van de ontslagvergoeding heeft hij in een aparte map bewaard en niet aan de salarisadministratie gegeven. Nu heeft de Belastingdienst bij de naheffingsaanaslag en vergrijpboete opgelegd van 25%. De werkgever vindt dat niet terecht en start een procedure.

Het Hof Leeuwarden beslist uiteindelijk dat de directeur had moeten begrijpen dat over de ontslagvergoeding loonheffing verschuldigd was. Doordat hij de stukken van de ontslagprocedure en de -vergoeding niet aan de salarisadministratie heeft verstrekt, heeft hij lichtvaardig gehandeld. De directeur valt dan ook te verwijten dat de verschuldigde loonheffing niet is betaald. Van belang was ook dat de directeur beschikte over de loonafrekening van een accountantskantoor waaruit bleek dat over de afkoopsom loonheffing moest worden betaald.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag