Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

HP wil ontslagvergoeding managers versoberen

HP wil de ontslagvergoeding voor medewerkers en vooral managers beperken. Het bedrijf heeft vakbonden een voorstel gedaan om het sociaal plan op dit punt te versoberen. Vanaf 1 januari wil HP voor medewerkers die meer dan 115.000 euro bruto per jaar verdiend een maximale ontslagvergoeding afspreken van twee bruto jaarsalarissen.

Het huidige sociaal plan van HP kent een maximale schadeloosstelling bij ontslag voor hogere managers.  Na 1 juni 2009 wil HP de ontslagvergoeding terugbrengen naar één bruto jaarsalaris voor medewerkers die meer dan 115.000 euro bruto per jaar verdienen. Het sociaal plan van HP kwam in mei dit jaar tot stand na moeizame onderhandelingen met de vakbonden en loopt nog door tot eind 2009.

HP wil het sociaal openbreken en nieuwe afspraken over ontslagvergoedingen voor managers maken. Aanleiding voor het voorstel van HP is de integratie van EDS en de afspraken in het najaarsakkoord van werknemersorganisaties (vakcentrales), werkgeversorganisaties (VNO-NCW en MKB Nederland) en het kabinet. In het najaarsakkoord is onder meer afgesproken de ontslagvergoeding voor medewerkers met een jaarinkomen van 75.000 euro of meer, te beperken tot één jaarsalaris. Voor mensen die minder verdienen dan 75.000 euro blijft de zogeheten kantonrechtersformule gelden.

De ontslagvergoeding is in die situatie afhankelijk van het aantal gewerkte jaren (en een correctiefactor die per geval wordt afgesproken) en kan op veel meer geld uitkomen dan een jaarsalaris. De vakbonden zien de noodzaak voor de aanpassing van het sociaal plan niet. Volgens Huug Brinkers van De Unie komt de rekening van dit voorstel bij een beperkt aantal medewerkers te liggen. Nevin Demirtas van FNV Bondgenoten noemt HP in een reactie rupsje nooitgenoeg.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag