Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ruime ontslagvergoeding directeur recreatiecentrum Ameland

De kantonrechter heeft de directeur van de recreatiecentra op Ameland een vergoeding van 260.000 Euro toegekend. Volgens de kantonrechter heeft de werkgever de verwijten aan het adres van de directeur niet hard kunnen maken. Het ontslag van de directeur was aangevraagd door het bestuur van de Stichting Recreatiecentra Ameland. Het bestuur verweet hem onder meer dat hij slecht functioneerde.

Zo zou de financiƫle verslaglegging rammelen, het personeelsbeleid te wensen overlaten en zou de directeur misbruik hebben gemaakt van zijn bevoegdheden. Verder zou de directeur zich volgens het bestuur jegens vrouwelijke personeelsleden niet gedragen zoals van hem, in zijn positie, verwacht mag worden. De directeur heeft alle verwijten gemotiveerd weersproken. De kantonrechter oordeelt dat het stichtingsbestuur de verwijten onvoldoende heeft onderbouwd, zodat niet bewezen is dat de directeur slecht functioneerde en/of zich jegens vrouwelijke personeelsleden onoirbaar heeft gedragen.

Het is echter wel duidelijk geworden dat een voortzetting van de samenwerking niet meer mogelijk is, zodat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per 1 januari 2009 heeft ontbonden. Dat het zover heeft moeten komen, valt het stichtingsbestuur te verwijten. Daarom heeft de kantonrechter aan de directeur, die al twintig jaar bij deze werkgever in dienst was, een vergoeding van 260.000 euro toegekend. Het verzoek van de directeur om toekenning van immateriƫle schadevergoeding is afgewezen.

Volgens de kantonrechter is niet komen vast te staan dat de directeur door het bestuur van de stichting in zijn goede naam en eer is aangetast. Omdat het bestuur wel te verwijten valt dat thans een einde komt aan de arbeidsovereenkomst, moet de werkgever de proceskosten betalen.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag