Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Overleg over ontslagrecht mislukt

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben het kabinet donderdag (14012009) een totaal verdeeld advies gegeven over de aanpassing van het ontslagrecht. Werkgeversorganisaties kunnen instemmen met de plannen van het kabinet, maar de werknemersorganisaties wijzen ze volledig van de hand.  

Het kabinet is van plan het eenvoudiger maken om iemand te ontslaan en de ontslagvergoeding aan een maximum te binden. Op deze manier moeten meer mensen aan het werk komen. Donderdag adviseerde de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, het kabinet. Tijdens de Participatietop eind juni konden werkgevers en werknemers het ook al niet eens worden over versoepeling van het ontslagrecht.

De wijzigingen zijn onderdeel van een breder pakket maatregelen zoals het aanbieden van scholing en een betere bescherming van mensen met een tijdelijk arbeidscontract. Ook de maximering van de ontslagvergoeding hoort bij het voorstel. De vergoeding wordt gesteld op één maandsalaris per dienstjaar. In het voorstel hoeft de werkgever bijvoorbeeld niet eerst meer naar de rechter als hij iemand wil ontslaan.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag