Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Dreiging ontslag neemt met de dag toe

Vooral voor mannen wordt steeds vaker ontslag aangevraagd. Flexkrachten, vaak jongeren, mogen inrukken. UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)speelt op deze ontwikkeling in door zogeheten mobiliteitscentra in te richten voor een snelle(re) overstap naar ander werk. In deze centra werken meerdere organisaties samen.

Minister Donner van SZW maakte eind vorig jaar werktijdverkorting mogelijk. Tot eind december kregen 23 bedrijven in Overijssel en 36 in Gelderland hiervoor toestemming. Daarbij zijn in totaal bijna 3000 werknemers betrokken. Het betreft vooral de sectoren industrie, bouw, zakelijke dienstverlening en handel. Het aantal verleende ontslagvergunningen is toegenomen

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag