Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Depressieve Nederlander vreest ontslag

Bijna 15 procent van de Nederlanders heeft een depressie of depressieve klachten. Dat concludeert zorgverzekeraar CZ op basis van een door het bureau Intomart GfK uitgevoerd onderzoek. Bij 6,7 procent was sprake van een depressie of zelfs zware depressie, 8 procent gaf aan mild depressieve klachten te hebben.

Uit het onderzoek onder vijfduizend Nederlanders van 18 jaar en ouder blijkt onder meer dat mensen met een depressie zich opvallend meer zorgen maken over de recessie en vaker de dreiging van ontslag voelen. Verder drinken ze aanmerkelijk minder koffie, tuinieren ze minder, werken ze vaak over en gaan ze minder met vakantie dan mensen zonder depressie.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag