Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Nieuw overleg over ontslagvergoeding

Minister van Sociale Zaken Piet Hein Donner (CDA) gaat opnieuw met werkgevers en werknemers om de tafel gaan om duidelijkheid te krijgen over de ontslagvergoeding. Dat heeft hij donderdagavond toegezegd na een oproep daartoe van onder meer CDA-Kamerlid Eddy van Hijum. Samen met andere partijen wil het CDA dat de minister op korte termijn de ruis van de lijn haalt. I

n september bereikten Donner, vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie na lang gesteggel een akkoord over het aftoppen van de ontslagvergoeding. Afgesproken werd dat werknemers die meer dan 75 duizend euro per jaar verdienen bij ontslag maximaal één jaarsalaris meekrijgen. De discussie over verdergaande ontslagversoepeling was hiermee van de baan. Nu de afspraken zijn omgezet in een wetsvoorstel, stelt de vakbeweging volgens Van Hijum dat Donner zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Wij kunnen dit wetsvoorstel niet in behandeling nemen voordat hier duidelijkheid over is. Verschillende Kamerleden wijzen er donderdagavond op dat de Raad van State gehakt van het voorstel heeft gemaakt.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag