Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslag in proeftijd geeft soms recht op vergoeding

Personeel dat in de proeftijd wordt ontslagen, heeft in sommige gevallen recht op een vergoeding. Medewerkers menen dat zij bij ontslag in hun proeftijd geen rechten hebben. Dat is volgens juristen onjuist. Medewerkers die in hun proeftijd worden ontslagen hebben soms recht op een vergoeding.

Dat stelt jurist Shjaam Ganeshie van het online juristenkantoor Belontslaglijn.nl. Volgens hem laten werknemers zich afschrikken door de officiële formulering dat hun contract in de proeftijd zonder opgave van reden kan worden ontbonden.

Werknemers hebben, als zij daar om vragen, altijd recht op een schriftelijke verklaring over de aanleiding voor hun ontslag, stelt Ganeshie en ontslag in de proeftijd kan volgens jurist Ganeshie zelfs door de rechter worden vernietigd, wanneer de reden die de werkgever opgeeft voor het ontbinden van het contract strijdig is met het discriminatieverbod. Bijvoorbeeld een verwijzing naar de leeftijd van een werknemer (“je bent te oud”) zou voor de rechter aanleiding kunnen zijn het ontslag terug te draaien.

Andere discriminatiegronden zijn bijvoorbeeld geloofsovertuiging of geslacht. Volgens de jurist zal de rechter een ontslag in de proeftijd op grond van bedrijfseconomische redenen in de regel als rechtsgeldig beschouwen. De omstandigheden waaronder het ontslag plaatsvindt kan voor de rechter aanleiding zijn voor het toekennen van een vergoeding. Dit is het geval wanneer het ontslag in strijd is met de beginselen van goed werkgeverschap.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag