Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Aantal ontslagaanvragen in 2008 met 9,6 procent afgenomen

Werkgevers hebben in 2008 bij UWV Werkbedrijf en de kantonrechter voor 51.913 werknemers ontslag aangevraagd. Dat is 9,6% minder dan het jaar daarvoor. Meer dan de helft (28.357) van de ontslagaanvragen liep via UWV Werkbedrijf. Bij de kantonrechter kwamen 23.556 ontbindingsverzoeken binnen. Dit staat in de jaarrapportage Ontslagstatistiek 2008 die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Van alle ontslagaanvragen bij UWV Werkbedrijf werd 81% verleend, 7% werd geweigerd en 12% ingetrokken. 89% van de ontslagaanvragen in het kader van arbeidsongeschiktheid zijn verleend en 63% van de ontslagaanvragen met niet-bedrijfseconomische redenen zijn verleend. De rapportage bevat geen nadere gegevens over de ontslagaanvragen bij de kantonrechter.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag