Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Sun Microsystems vraagt ontslag aan voor tweeënvijftig werknemers

Sun Microsystems heeft collectief ontslag aangevraagd voor ongeveer zestig functies in Nederland hetgeen neerkomt op het gedwongen ontslag voor 52 mensen. Dit is 15% van het totaal aantal werknemers dat voor Sun in Nederland werkzaam is.

Deze ontslagaanvraag is de uitkomst van een reorganisatieplan dat op 13 november 2008 door het Amerikaanse moederbedrijf werd aangekondigd. Met het vooruitzicht dat de wereldwijde vraag naar ICT producten en diensten in 2009 verder zou afnemen, werd toen besloten om wereldwijd tussen de 5000 en 6000 banen te schrappen

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag