Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Personeel Samsonite akkoord met ontslagregeling - hogere ontslagvergoeding voor vrijwillig opstappen

Bedienden en arbeiders van valiezenfabrikant Samsonite in België hebben het ontwerpakkoord inzake de ontslagregeling goedgekeurd. Het akkoord voorziet in brugpensioen vanaf 52 jaar en een hogere ontslagvergoeding voor wie vrijwillig opstapt. Aanvankelijk deelde de directie het verlies van 211 jobs mee: 50 bedienden en 161 arbeiders.

‘Uiteindelijk zullen maximum 30 bedienden ontslagen worden', zegt Marnix Sandrap van LBC. ‘Wij hopen dat aantal nog te kunnen doen dalen, o.m. via tijdkrediet en vrijwillige ontslag.' Bij de arbeiders verdwijnen 137 voltijdse jobs. Verwacht wordt dat de gedwongen ontslagen vanaf begin januari worden doorgevoerd. Bij Samsonite werken 700 werknemers.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag