Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Verbod op hoge ontslagvergoeding ambtenaren

Er komt een verbod op ontslagvergoedingen voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector die hoger zijn dan één jaarsalaris. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Provincie mist richtlijnen ontslag ambtenarenOntslagpremie ambtenaar niet onfatsoenlijk hoogAmbtenaar steeds vaker in beroep tegen ontslag
Het kabinet vindt dat in normale gevallen geen ontslagvergoeding past. Een compensatie voor het risico op ontslag hoort in de beloning van de bestuurders al verrekend te zijn. In afwijking van het advies van de commissie Dijkstal wil het kabinet geen uitzonderingen op deze regel. Is er toch sprake van een hogere ontslagvergoeding, dan zal het deel dat hoger is dan een jaarsalaris worden teruggevorderd.

Het verbod op ontslagvergoeding voor ambtenaren wordt opgenomen in de Wet normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen, die nu in voorbereiding is.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag