Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Aandacht voor scholing bij ontslagvergoeding

Deze week heeft de Tweede Kamer met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het wetsvoorstel ontslagvergoedingen voor mensen met een inkomen vanaf € 75.000. Dit wetsvoorstel was een uitvloeisel van het akkoord dat sociale partners in oktober 2008 met elkaar hebben gesloten. CDA Kamerlid en woordvoerder Sociale Zaken Eddy van Hijum stelde tijdens het debat een aanvulling op de wet voor, om zo ook het criterium scholing als wegingsfactor mee te nemen bij de bepaling van de ontslagvergoeding. Op dit moment speelt vooral leeftijd en arbeidservaring een rol. De CDA-fractie ziet graag dat werkgevers meer gaan investeren in de scholing en opleiding van hun werknemers. Mensen die hun kennis en vaardigheden op peil houden, kunnen makkelijker een nieuwe baan vinden, zo verhogen werkgever en werknemer de arbeidsmarktwaarde. Volgens van Hijum neemt tevens de kans op langdurige werkloosheid neemt volgens af.

Werkgevers die veel investeren moeten beloond worden met het betalen van een lagere ontslagvergoeding, als zij hun werknemer toch moeten ontslaan zei van Hijum. De werknemer gaat immers met betere kansen de arbeidsmarkt op. Het CDA ziet dan ook graag dat de werkgevers die dat nalaten, wel een fikse ontslagvergoeding moeten betalen. In het huidige voorstel worden werkgevers niet gestimuleerd om hun werknemers een goede scholing of opleiding te bieden zo betoogde de CDA-er. Vandaar mijn voorstel de wet aan te vullen ' Jaarlijks wordt er 2 miljard euro aan ontslagvergoedingen betaald aan werknemers. Aan scholing wordt slechts 250 miljoen euro uitgegeven. De verhouding zou andersom moeten zijn' zo concludeerde Van Hijum.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag