Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Maximering ontslagvergoeding tot € 75.000,- voorlopig uitgesteld

Door de val van het Kabinet Balkenende 4 wordt het wetsvoorstel maximering ontslagvergoeding uitgesteld. Dit onderwerp wordt gezien als controversieel en daarom niet meer behandeld door het demissionaire kabinet.Kern van het wetsvoorstel is om voor werknemers met een salaris van meer dan € 75.000,- per jaar de ontslagvergoeding te maximeren op 1 jaarsalaris. Dit plan van Minister Donner zou moeten leiden tot nieuwe wetgeving. Voorlopig blijft de kantonrechtersformule, ook voor hoge salarissen, van kracht. Onbekend is of en zo ja, wanneer het wetsvoorstel “maximering ontslagvergoeding” opnieuw behandeld wordt.


Voorbeeld:

Een werknemer die 100.000,- per jaar verdient, zou bij ontslag maximaal 1 jaarsalaris (= 100.000,-) mogen ontvangen. Dit geldt ook bij zeer lange dienstverbanden. Voor werknemers die een salaris van minder dan 75.000,- per jaar verdienen zou de gebruikelijke kantonrechtersformule blijven bestaan. De ontslagvergoeding kan enkele jaarsalarissen bedragen. Voorbeeld: Werknemer verdient 36.000,- per jaar (= 3.000,- per maand). Werknemer is 50 jaar oud en werkt 20 jaar bij werkgever. Bij ontslag ontvangt de werknemer 20 maandsalarissen (20 * 3.000 = 60.000).

Bereken kantonrechtersformule en transitievergoeding voor uw eigen situatie.

Stamrecht BV oprichten grens ligt toevallig ook bij €75.000,-

Het oprichten van een stamrecht BV is pas interessant bij ontslagvergoedingen van €75.000,- en hoger. Een stamrecht BV oprichten is complex en brengt eenmalige oprichtingskosten met zich mee. Ook moet elk jaar een jaarrekening en aangifte belasting worden gedaan hetgeen jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Vanwege deze kosten is oprichting van een stamrecht BV pas een optie vanaf €75.000,-. Bij ontslagvergoedingen lager dan €75.000,- is een stamrecht verzekering of stamrecht banksparen een gunstigere optie.

Eerste stamrecht bankrekening waarschijnlijk medio maart 2010 op de markt

Vanaf 1 januari 2010 is stamrecht banksparen mogelijk voor ontslagvergoedingen. Het banksparen voor stamrecht is een alternatief voor het afsluiten van een stamrecht polis. Op dit moment bieden banken nog geen bankspaar rekening voor stamrecht aan. De verwachting is dat de eerste producten medio maart 2010 op de markt komen. SNS Bank zal waarschijnlijk de primeur krijgen.

Over Gouden Handdrukspecialist

GoudenHanddrukspecialist.nl is gespecialiseerd in advies over ontslagregels, ontslagvergoeding en de transitievergoeding.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag