Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding op de lange baan

De discussie over de maximering van de ontslagvergoeding (één jaarsalaris bij inkomens van 75.000 euro) sleept zich voort. In oktober 2008 sloten de sociale partners het akkoord waarop de maximering is gebaseerd. “Het gaat hier ook om betrouwbaarheid van sociale akkoorden”, zei minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Tweede Kamer tot spoed aan te zetten. Maar die wil er (nog) niet aan. Die baseert zich daarbij op een negatief advies van de Raad van State.

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum diende een amendement in dat de ontslagvergoeding afhankelijk maakt van de arbeidsmarktpositie van werknemers. Er moet wat hem betreft ook rekening worden gehouden met de mate waarin de werkgever heeft geïnvesteerd in de brede inzetbaarheid van werknemers. Coalitiegenoten PvdA en ChristenUnie vinden dat echter een “fundamentele” wijziging van het voorstel en willen daar eerst de Raad van State én de sociale partners over horen. Die laatsten vinden dat, met Donner, niet nodig. Donner komt nu met een brief over alle commotie. Het zal nog geen ontslagbrief zijn.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag