Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Lagere ontslagvergoeding door scholingspotje

Om oudere werknemers aan het werk te houden, zouden zij moeten sparen voor een individueel leerrecht. Maar door dat potje zal de ontslagvergoeding lager uitvallen.

Dat zeggen deskundigen die zich verdiept hebben in de afspraken uit het pensioenakkoord, en dan met name in het deel over het aan het werk houden van oudere werknemers. Werkgevers en werknemers zouden collectief via cao-afspraken moeten gaan sparen. Dat geld kan bij dreigend ontslag worden ingezet voor om- of herscholing of andere manieren om werknemers naar ander werk te helpen.

De regeling leidt ertoe dat de ontslagvergoeding lager uitvalt. Ook kunnen er juridische gevolgen zijn voor werknemers, volgens Sjef de Laat, lid van de Kring van Kantonrechters. 'Werknemers die er geen gebruik van wensen te maken, hebben straks een verzwakte rechtspositie in ontslagzaken.'

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag