Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Advocaat arbeidsrecht wordt in 2014 duurder via rechtsbijstandverzekeraar

De eerste rechtsbijstandverzekeraar heeft zijn polisvoorwaarden voor arbeidszaken aangepast (in casu verslechterd). Rechtsbijstandverzekeraar DAS past de polisvoorwaarden in 2014 aan in reactie op een uitspraak van het Europees Hof eind 2013. De uitspraak houdt in dat een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering zelf mag bepalen of hij of zij zich bij de kantonrechter laat begeleiden  door een advocaat of door een juridisch medewerker van de rechtsbijstandverzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar verwacht dat verzekerden vaker een arbeidsadvocaat zullen inschakelen en dat brengt extra kosten mee. Om zichzelf niet uit de markt te prijzen met een premiestijging voert DAS een eigen bijdrage in van € 250 voor particulieren. Dit betekent dat een verzekerde de eerste € 250 aan kosten zelf moet betalen voordat de dekking van de verzekering ingaat. Ook stelt de verzekeraar een maximum aan de uitkering: € 2500 voor een arbeidsrechtszaak (€ 5000 voor de meeste overige zaken).

Vraag juridisch advies

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag