Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding 2015 belasting besparen door middeling

Een van de mogelijkheden om een ontslagvergoeding in 2015 fiscaal vriendelijk aan te wenden is het middelen van belasting over 3 jaar. U krijgt wellicht belasting terug van de Belastingdienst.  

Middelen werkt als volgt: door het ontvangen van de ontslagvergoeding heeft u in 2015 een hoog inkomen. De ontslagvergoeding wordt opgeteld bij het overig inkomen. U betaalt waarschijnlijk een hoger belastingpercentage dan normaal:

 

Inkomen + ontslagvergoeding                 Belastingpercentage

0-19.645,-                                                        36,25 %

19.645 - 33.363,-                                              42 %

33.363 - 56.531,-                                              42 %

56.531 en hoger                                                52 %

 

De werkgever houdt de belasting in op de ontslagvergoeding. Door te middelen over 3 jaar kunt u een deel terugkrijgen.

 

Middelen kan belastingbesparing opleveren

U kunt middeling aanvragen als u over 3 aaneengesloten jaren de definitieve belastingaanslagen heeft ontvangen. Ook moet het terug te ontvangen belastingbedrag minimaal 545,- bedragen (teruggaafdrempel).

 

Voorbeeld middelen ontslagvergoeding

Inkomen = 55.000,- (waarmee u net niet in de 52 % belasting schijf valt)

Ontslagvergoeding  (in 2014) = 40.000,-, zodat totale inkomen = 95.000,- (de ontslagvergoeding valt wel in de 52 % schijf)

 

WW-uitkering  (in 2015 en 2016) = 35.000,- (maximale ww-uitkering)

 

Ontslagvergoeding zonder middelen

U betaalt over bijna de gehele ontslagvergoeding 52 % belasting

 

Ontslagvergoeding met middelen

Stap 1. U telt de inkomens van 2015, 2016 en 2017 bij elkaar op:

95.000 + 35.000 + 35.000 = 165.000,-

 

Stap 2. U deelt 170.000,- door 3 jaren. De uitkomst is 55.000,- inkomen per jaar. Dit heet het herrekend belastbaar inkomen

Met een inkomen van 55.000,- betaalt u maximaal 42 % belasting en geen 52 % belasting. Door het toepassen van middeling voorkomt u dat u 52 % belasting betaalt over uw ontslagvergoeding. U ontvangt de teveel betaalde belasting terug van de Belastingdienst minus 545,-. Nadeel is dat u middeling pas kunt aanvragen in 2018, nadat de aangifte van 2017 definitief is. U kunt middeling ook aanvragen over eerdere tijdvakken (bijvoorbeeld 2013, 2014 en 2015), maar dan valt het belasting voordeel minder voordelig uit.  

 

Wilt u laten berekenen of middelen voor u fiscaal voordelig is ? Vraag financieel advies ontslagvergoeding

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag