Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding 2014 belastingvoordeel door extra jaarruimte

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u aan lijfrentepremie mag aftrekken van uw inkomen. U betaalt daardoor minder belasting. Deze lijfrentepremie moet u op een bankspaar pensioen opbouw rekening storten. De jaarruimte bepaalt of en zo ja, welk bedrag u aan pensioen mag opbouwen, omdat u te weinig pensioen opbouwt via de reguliere weg (meestal werkgever). De hoogte van de jaarruimte wordt bepaald door het inkomen en de jaarlijkse pensioenopbouw via de werkgever. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de jaarruimte. Hoe hoger de pensioenopbouw via de werkgever, hoe lager de jaarruimte.  De ontslagvergoeding in 2014 heeft invloed op uw inkomen in 2014 en dus op de hoogte van de jaarruimte.  

 

Hogere jaarruimte door ontslagvergoeding

Door de ontslagvergoeding wordt het inkomen in 2014 hoger. Omdat het inkomen hoger wordt, wordt de jaarruimte ook hoger. U mag de jaarruimte aftrekken van de belasting en creeert daarmee een belastingvoordeel. De jaarruimte berekent u op basis van inkomen en pensioenaangroei. De pensioenaangroei vindt u op de jaarlijkse UPO (Uniform Pensioen Overzicht) die u ontvangt van uw pensioenfonds.

 

Belasting aftrek met en zonder ontslagvergoeding in 2014

Onderstaand voorbeeld laat het effect zien die een ontslagvergoeding heeft op de jaarruimte. Door de ontslagvergoeding wordt de jaarruimte hoger, zodat er een hogere bedrag kan worden afgetrokken van de belastingen.

 

Inkomen =  50.000                                      

Ontslagvergoeding = 50.000

 

Met ontslagvergoeding is jaarruimte 15.000,-

Zonder ontslagvergoeding is jaarruimte 6.500,-

 

De jaarruimte brengt u als lijfrentepremie onder in een banksparen pensioenopbouw produkt. Deze bankspaarrekening gaat bij pensioen uitkeren, waarbij u belasting betaalt over de uitkeringen. Waarschijnlijk zijn de belastingpercentages lager dan waartegen u in 2014 aftrekt. U behaalt dus een belastingvoordeel.

 

LET OP: banksparen pensioen is een HEEL ANDER produkt dan ontslagvergoeding banksparen, hetgeen tot 1 januari 2014 mogelijk was, maar nu niet meer is toegestaan.

 

Voorbeeld 2 belasting aftrek met en zonder ontslagvergoeidng

 

Inkomen =  30.000                                      

Ontslagvergoeding = 25.000

 

Met ontslagvergoeding is jaarruimte 7.350,-

Zonder ontslagvergoeding is jaarruimte 3.100,-

 

Wilt u laten berekenen of u extra jaarruimte heeft door uw ontslagvergoeding ? Vraag financieel advies ontslagvergoeding

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag