Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding in 2014 nog gebruiken voor stamrecht bv of banksparen ?

Een ontslagvergoeding mag in 2014 niet meer gebruikt worden voor banksparen of een stamrecht bv. Er is een uitzondering in de vorm van de z.g. overgangsregeling ontslagvergoeding 2014. U mag toch een bankspaarrekening openen of een stamrecht bv oprichten met uw ontslagvergoeding, mits u voldoet aan:   

- U heeft voor 1 januari 2014 een vaststellingsovereenkomst getekend met uw werkgever. In deze vaststellingsovereenkomst staat de hoogte van de ontslagvergoeding en een uiterste ontslagdatum van 30 juni 2014

- Uit de vaststellingsovereenkomst moet ook blijken dat uw werkgever aan u een aanspraak op periodieke uitkeringen heeft toegekend ter vervanging van te derven loon (= ontslagvergoeding). Ook moet vastliggen dat u de ontslagvergoeding gebruikt voor een stamrecht bv of een bankspaarrekening (ontslagvergoeding banksparen).

De formulering in de vaststellingsovereenkomst is dus cruciaal of u wel of geen gebruik kunt maken van banksparen of een stamrecht bv.  

Financieel advies ontslagvergoeding

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag