Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

U ontvangt in 2014 een ontslagvergoeding

en wilt nog banksparen afsluiten of een stamrecht bv oprichten. Kan dat ?

Dat kan alleen in de volgende gevallen: uw ontslag is aangezegd in 2013 en de vaststellingsovereenkomst is ook in 2013 getekend. De ontslagdatum is uiterlijk 30 juni 2014 en uw werkgever moet de ontslagvergoeding voor 30 juni 2014 storten op een bankspaarrekening of een stamrecht BV. De omschrijving in de vaststellingsovereenkomst is zeer belangrijk. Ontslagdatum, hoogte ontslagvergoeding en aanwending ontslagvergoeding voor een stamrecht (banksparen of bv) moeten zijn opgenomen. Als u aan bovenstaande voldoet, kunt u banksparen afsluiten of een BV oprichten. Vragen ? Stel hieronder uw vraag en wij geven u antwoord.

82 Reacties

Remo
januari 14, 2014 12:08
1
Kan ik ook nog banksparen afsluiten met mijn ontslagvergoeding die ik op 1 februari 2014 ontvang?
Marius Winter
januari 14, 2014 17:19
2
Ja, mits uw vaststellingsovereenkomst in 2013 getekend is en in de vaststellingsovereenkomst opgenomen is: de hoogte van de ontslagvergoeding, de ontslagdatum en dat u de ontslagvergoeding aanwendt voor banksparen
Peterjan
januari 15, 2014 16:53
3
Bij mij ontslag 2013, vaststellingsovereenkomst 2013, ontslag datum 1 maart 2014.......alleen heb op 5 januari 2014 al ontslagvergoeding gekregen minus de belastingen. Kan ik dit nu nog terug draaien en een stamrecht BV oprichten?
Marius Winter
januari 15, 2014 17:03
4
Nee. Als de belasting al is ingehouden op de ontslagvergoeding en het netto bedrag is overgemaakt, dan heb je nog 24 uur de tijd om dat te corrigeren (met nog andere voorwaarden waaraan je moet voldoen). Lukt dus niet meer. Helaas.
Bart
januari 16, 2014 12:39
5
Ik hoop na een rechtszaak begin feb. nog wat te ontvangen. Omslag via UWV mei 2013 Wat is er eventueel nog mogelijk
Paul
januari 16, 2014 12:49
6
Situatie; in dec 2013 ontslagen en in dec 2013 een deel ontslagvergoeding gestald op stamrechtsparen voor 3 jaar en een deel op een uitkeringsrekening voor 3 jaar aanvulling op inkomen. Vraag: kan ik in 2016 het gestalde bedrag eventueel opnieuw doorschuiven op een stallingsrekening fiscaal onbelast in box 3 ? En als ik over 3 jaar het gestalde bedrag wil gebruiken voor aanvulling op inkomen, geldt dan oude fiscaal regiem of moet ik alles ineens afkopen en laten belasten in box 1 ?
Rie
januari 16, 2014 12:55
7
Vraag: vaststellingsovereenkomst 31-12-2013, onslag per 1 juli 2014, ontslagvergoeding wordt gestort in stamrecht bv in juli 2014! Is dat te laat?
Kees
januari 16, 2014 12:59
8
Ontslag aangezegd in 2013 per 01-04-2014, Vaststellings- overeenkomst in 2013 ondertekend. Ik word op 01-06-2015 65 jaar. AOW ingangsdatum 01-09-2015. Is banksparen of een BV nog zinvol?
Marius Winter
januari 16, 2014 13:20
9
Bart, Voor jou is niets meer mogelijk als je een ontslagvergoeding in 2014 zou ontvangen. Jouw werkgever zal direct belasting inhouden.
Marius Winter
januari 16, 2014 13:23
10
Paul, In 2016 kun je inderdaad jouw bestaande bankspaarrekening doorschuiven naar een -andere- stamrecht bankspaarrekening (deze is onbelast voor box 3). Als je over 3 jaar wilt laten uitkeren, moet je een uitkerende stamrecht bankrekening afsluiten die maandelijks gaat uitkeren.
Marius
januari 16, 2014 13:26
11
Rie, net 1 dag te laat. Ontslagdatum moet UITERLIJK 30 juni 2014 zijn (en ook ontslagvergoeding gestort).
Marius
januari 16, 2014 13:29
12
Kees, een BV niet, banksparen mogelijk wel. Je kunt de ontslagvergoeding dan gefaseerd over een paar jaar uitkeren, waarmee je voorkomt dat je in 2014 een hele hoog inkomen hebt (door de ontslagvergoeding) en de jaren erna een laag inkomen. Je spreidt jouw inkomen over een aantal jaar. Ook betaal je minder belasting over jouw ontslagvergoeding als je spreidt.
Jac
januari 16, 2014 13:49
13
In 2013 van Belgische werkgever "intensie tot ontslag per 30/6/2014" aangezegd gekregen. Is dit voldoende om toch nog banksparen/stamrecht bv te doen in 2014? Geen getekende vaststellingsovereenkomst dus)
Ben
januari 16, 2014 14:05
14
Ontslagvergoeding in februari 2013 gestort op banksparen, is het in 2014 (of later)nog mogelijk om dit om te zetten naar een stamrecht b.v. ?
Rie
januari 16, 2014 14:37
15
Er staat in de vaststellingsovereenkomst dat 30 juni de laatste dag van de arbeidsovereenkomst is. En bij het einde van de arbeidsovereenkomst vindt een eindafrekening plaats. Klopt het dan wel?is dat dan nog op tijd?
Marius
januari 16, 2014 14:50
16
Jac, helaas, de omschrijving in de vaststelingsovereenkomst moet heel specifiek en bepaald zijn. Intentie is niet voldoende.
marga
januari 16, 2014 14:50
17
Partner is ontslagen uwv in april 2013. In februari2014 is comperatie van partijen. Als wij iets ontvangen kunnen wij dan nog gebruik maken van de regrling en zo ja hoe gaat dit in het werk
Marius
januari 16, 2014 14:52
18
Ben, Ja, omdat jouw huidige bankspaar produkt voldoet aan de stamrechtvrijstelling, kun je in de toekomst omzetten naar een ander fiscaal toegestaan stamrecht vehicle, zoals de stamrecht bv
Marius
januari 16, 2014 14:54
19
Rie, als 30 juni laatste dag arbeidsovereenkomst is, dan kan het. Ik zou de vaststellingsovereenkomst moeten zien. Eindafrekening is niet belangrijk voor de stamrechtvrijstelling.
Marius
januari 16, 2014 14:56
20
Marga, Nee, u kunt geen gebruik meer maken van banksparen of stamrecht bv
Rie
januari 16, 2014 15:34
21
Maar de ontslagvergoeding moet wel in het stamrechtbv gestort worden voor of op 30 juni 2014? Of mag dat ook binnen 30 dagen na de laatste werkdag 30 juni 2014.
Marius
januari 16, 2014 16:18
22
Rie, ontslagvergoeding moet uiterlijk 30 juni 2014 gestort worden in de stamrecht bv
Jim
januari 16, 2014 17:51
23
Is er met een bedrag van voor 15 november 2013 een mogelijkheid om de hypotheek gedeeltelijk af te lossen?
Sjon
januari 16, 2014 18:00
24
Vastst overeenkomst (VOK) in '13 getekend. Ontslag per 1-1-14. Bedrag is nog niet uitgekeerd. In de VOK staat dat deze (onder inhouding) uitbetaald kan worden. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid van stamrecht (bv,stamrechtrek) genoemd. Ik heb in '13 mijn ex-werkgever laten weten dat ik (waarschijnlijk) kies voor deel uit te keren en deel in stamrecht bv. Indien stamrecht bv niet tijdig te regelen dan dat deel op bankspaarrekening. Kom ik nog in aanmerking voor het overgangsrecht voor bv ?
henk
januari 16, 2014 21:43
1.24
Vaststellingstellingsovereenkomst is per 23/12/2013 getekend. Ontslag per 1/4/2014. Kan ik nog gebruik maken van de 20% belastingvrijstelling als ik het bedrag de komende maand laat uitkeren? Of geldt dat niet meer?
Jaap
januari 16, 2014 18:40
25
Vaststellingsovereenkomst en beeindigingsovereenkomst getekend eind november 2013. Uit dienst per maart 2014. Werkgever zegt nu dat uitdiensttreding binnen twee maanden (wettelijke opzegtermijn) na ondertekening moet zijn om het bedrag in maart op een bankspaarrekening te mogen storten. Nergens lees ik over het hanteren van die wettelijke opzegtermijn bij het al dan niet nog kunnen banksparen. Klopt dit wel? Kom alleen tegen dat in 2013 alles geregeld moet zijn en uiterlijk 30 juni uit dienst.
Ton
januari 16, 2014 19:46
26
Mijn ontslag en ontvangen vergoeding is van 2010. Kan ik deze regeling dan ook gebruiken , staat nu vast op geblokkeerde bankspaarrekening tot 65 e jaar. Kan dit ook gebruikt worden voor aflos hypotheek.
Arend-Jan
januari 16, 2014 19:48
27
Op 1 okt 2013 was mijn ontslag. Ik heb mijn vergoeding op 20 nov 2013 ontvangen. Deze is in een bankspaarrekening ondergebracht. Kan ik dit nog omzetten in een stamrecht BV
Arend-Jan
januari 16, 2014 19:53
28
Mijn excuus in voorgaande reactie staat "bankspaarrekening" dit moet zijn: stamrechtrekening.
Marius
januari 16, 2014 22:28
29
Sjon, is een twijfelgeval. In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat je de ontslagvergoeding gebruikt voor een stamrecht (bv of banksparen) en niet je dat dat een mogelijkheid is. We hebben hiervan vandaag toevallig een afwijzing van de belastingdienst ontvangen. Ik weet niet of elke inspecteur er zo streng mee omgaat.
Marius
januari 16, 2014 22:30
30
Henk, nee 20 % regeling kan alleen als ontslagvergoeding voor 15 november 2013 gestort is in bv of banksparen
Marius
januari 16, 2014 22:31
31
Jaap, jij hebt gelijk. Je moet het voorleggen aan de belastingdienst, dan krijg je jouw gelijk
Marius
januari 16, 2014 22:35
32
Ton, omdat jouw ontslagvergoeding (ruim) voor 15 november 2013 gestort is, mag je de ontslagvergoeding in 2014 met 20 % belastingvoordeel uitkeren. Met het overgebleven bedrag mag je inderdaad jouw hypotheek aflossen
Marius
januari 16, 2014 22:36
33
Arend Jan, ja een bestaande stamrecht bankrekening mag je altijd omzetten in een stamrecht bv
Els
januari 17, 2014 15:29
34
Op 20-11-2013 vaststellingsovereenkomst getekend. Ontslag per 1 maart 2014. In de overeenkomst staat dat de vergoeding door werknemer ter vrije besteding kan worden aangewend, uiteraard binnen de grenzen der Nederlandse fiscaliteit. Kan ik mijn ontslagvergoeding in Banksparen laten storten?
Marius
januari 17, 2014 15:40
35
Els, nee, in vaststellingsovereenkomst had moeten staan dat je de ontslagvergoeding aanwendt voor een stamrecht (banksparen of bv). Vrije keuze is niet genoeg.
Elisabeth
januari 17, 2014 17:56
36
mijn ontslagvergoeding wordt vrijwel zeker aangemerkt als "RVU regeling", ij is namelijk toegekend om 15 maanden vóór de AOW leeftijd (02-02-15->1 mei 2015) uit dienst te treden. De vaststellingsovereenkomst is 30-12-13 getekend, datum uitdiensttreding is 01-03-14. De werkgever wacht af waar ze de ontslagvergoeding naartoe moeten storten Nu hebben de banken een uitdrukkelijke restrictie voor ontslagvergoedingen uit een RVU-regeling om een stamrecht bankspaarrekening te kunnen openen (een RVU-v
Marius Winter
januari 17, 2014 18:22
37
Elisabeth, als jouw ontslagvergoeding een RVU is, kun je hem sowieso niet onderbrengen in banksparen. Bij een RVU zal de werkgever belasting inhouden en zelf een ontslagboete van 52 % moeten betalen. Wat is de reden van ontslag ?
Elisabeth
januari 17, 2014 18:26
38
.vervolg voorgaande:.... (een RVU-verklaring van de werkgever is uitgesloten) Waarom doen de banken zo moeilijk. Is het überhaupt mogelijk een dergelijke rekening te openen? Graag antwoord
Elisabeth
januari 17, 2014 18:28
39
Beste Marius, vrijwillig plaatsmaken voor jongeren, dus geen gedwongen ontslag, integendeel.
Marius
januari 17, 2014 20:25
40
Beste Elisabeth, dan wordt het zeker gezien als een rvu
Marius
januari 17, 2014 20:28
41
Elisabeth, banken doen moeilijk omdat zij over de aangroei ook de 52% boete moeten inhouden (wordt complex) en ook omdat de overheid stelt dat een rvu geen "geldige" ontslagregeling is
Bert
januari 17, 2014 21:24
42
In oktober 2013 ben ik ontslagen. In het sociaal plan is overeengekomen dat de ontslagvergoeding in 8 termijnen van een kwartaal wordt uitgekeerd. In November een stamrecht BV opgericht met goedkeuring van de belasting dienst. Acte tot het toekennen van periodieke uitkering is getekend door de ex-werkgever voordat de wijziging in belastingstelsel 2014 bekend was. 2 termijnen zijn inmiddels gestort in de stamrecht BV. Mogen de resterende termijnen alsnog in de stamrecht BV gestort worden?
Marius
januari 18, 2014 00:08
43
Bert, theoretisch mogen de ontslagvergoedingen voor 30 juni 2014 wel gestort worden in de stamrecht bv en de termijnen erna niet. Heb je de exacte situatie voorgelegd aan de belastingdienst ?
Bert
januari 18, 2014 13:29
1.43
Marius, Situatie is voorgelegd aan de belasting dienst maar helaas nog geen uitspraak over ontvangen.
Joseph
januari 18, 2014 08:57
44
In mijn overeenkomst tussen werkgever en werknemer staat o.a. dat het dienstverband tussen werknemer en werkgever is of zal worden beeindigd met ingang van uiterlijk 1 juli 2014. Is dat niet een dag te laat?
Marius Winter
januari 18, 2014 10:43
45
Joseph, ik ga ervan uit dat de Belastingdienst hiermee akkoord gaat. Ik adviseer je het voor te leggen aan de inspecteur.
Marius
januari 18, 2014 10:54
46
Joseph, essentieel is dat de andere onderdelen goed geformuleerd moeten zijn in de vaststellingsovereenkomst: hoogte ontslagvergoeding + ontslagvergoeding moet worden besteed aangewend voor stamrecht + de vaststellingsovereenkomst moet getekend zijn in 2013. Dan gaan de meeste inspecteurs akkoord, is onze ervaring tot nu toe.
Marius
januari 18, 2014 22:15
47
Bert, dan moet je daar even op wachten.
Ronald
januari 20, 2014 21:58
48
Ik moet gesprek t.b.v. vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding zeer binnenkort aangaan. Uit dienst naw per 1 juli. Zijn er mogelijkheden om de vergoeding niet meteen aa de 52% kwijt te raken? Hoe moet ik middelen over 3 jaar als dit de enige oplossing is?
Louis Bosman
januari 21, 2014 02:39
49
Marius, is er t.a.v. het banksparen ook verandering bij uitkering lijfrentepolis of geldt dit alleen voor ontslaguitkeringen?
Hans
januari 21, 2014 10:40
50
Ik voldoe aan alle gemelde regels ( ontslag aangezegd in 2013 papieren getekend op 7/12, vertrek per 1/4 )) , alleen er staat dat ontslag op korte termijn moet plaatsvinden, dit wordt uitgelgd als de wettelijke opzergtermijn, deze is voor mij 1 maand, dit was in overleg met MvF. Ik krijg dus toch geen stamrecht verklaring.
Marius
januari 21, 2014 14:46
51
Hans, heb je dit aangevraagd bij de Belastingdienst ? Zoals ik het lees, voldoe je aan de stamrecht vrijstelling
Marius
januari 21, 2014 14:47
52
Louis, deze -veranderde- wetgeving geldt alleen voor ontslagvergoedingen
Marius
januari 21, 2014 14:51
53
Ronald, je kunt geen gebruik maken van stamrechtvrijstelling en zult 42 of 52 % belasting moeten betalen. Middelen is een besparingsoptie. Pas na 3 definitieve belasting-aanslagen over 2014, 2015 en 2016 kun je middeling aanvragen. De jaarruimte wordt door de ontslagvergoeding ook hoger, zodat je daarmee in 2014 belastingaftrek creeert.
Wilhelmina
januari 26, 2014 21:48
54
Heb ontslagvergoeding ontvangen in 2002. Was ondergebracht in stamrechtverzekering. Vrijval in januari 2014 en thans ondergebracht in stamrecht banksparen. Is het nog mogelijk een stamrecht bv op te richten in 2014 tot 1 juli?
Marius
januari 27, 2014 12:40
1.54
Wilhelmina, bestaande stamrecht verzekeringen worden gerespecteerd, dus daarmee kun je inderdaad een stamrecht bv oprichten.
Piet
februari 03, 2014 22:27
55
In Sept 2013 heb ik mijn vaststellingsovereenkomst gekre gen.Per 1 oct. 2013 is ontslag aangez. en ontslag datum 1 april 2014 en uitbet.ontslagvergoeding in apil 2014.Begin dec 2013 heeft mijn werkgever een extra document aange-maakt waarbij afgesproken is welk deel ik wilde banksparen.Is dit goed en kan ik nu banksparen over het deel wat ik heb afgesproken.??
Marius
februari 05, 2014 17:05
1.55
Als de formulering in de vaststellingsovereenkomst juist is, dan kunt u gaan banksparen met uw ontslagvergoeding. Heel duidelijk moet zijn welk deel exact bestemd is voor banksparen. Dit moet benoemd zijn in de vaststellingsovereenkomst
Piet
februari 03, 2014 22:38
56
Werkgever heeft sociaal plan.Ik ben nu 59,5 jaar en mijn ontslagvergoeding is minder dan ik zou verdienen als ik zou werken tot mijn AOW leeftijd.Zelfs als ik mijn WW rechten erbij optel is het nog tekort.Ik wil gaan banksparen .Kan de belasting mijn ontslag zien als een RVU en eventueel mij boete's opleggen?? Werkgever tekend de RVU verklaring van de bank heeft hij toegezegd.
Marius
februari 05, 2014 17:07
57
Het gaat niet om de bedragen, maar om de reden van ontslag of om de ontslagvolgorde. Als er een geldige ontslagreden is voor uw ontslag of de ontslagvolgorde is juist toegepast, dan geldt er geen RVU boete.
Jeroen van Oers
februari 07, 2014 14:40
58
Ik heb vraag gesteld of ik nu nog een bankspaarrekening kan openen ivm het volgende; Vaststellingsovereenkomst getekend op 18 december 2013. Einddatum dienstverband 31 mei 2014. Binnen 1 maand na datum uit dienst uitbetaling van X bedrag. In vaststellingsovereenkomst staat dat dit bedrag bedoeld is ter compensatie van een lager salaris in de toekomst. Graag ontvang ik snel antwoord. Vriendelijke groet, Jeroen
Marius
februari 09, 2014 17:46
1.58
Ja, mits de vaststellingsovereenkomst goed geformuleerd is. In uw situatie mag u uw ontslagvergoeding nog gebruiken voor bankspraen
Bas Dene
februari 10, 2014 17:10
59
De kans is groot dat ik volgend jaar wordt ontslagen. Ik ben dan bijna 64 jaar en de periode tot aan mijn AOW leeftijd bedraagt dan nog 20 maanden. Zoals het er nu naar uitziet zal ik de max. transitievergoeding (75.000) ontvangen. Deze vergoeding zal ik moeten besteden aan omscholing en/of het vinden van werk. Zoals ik het nu zie lijkt het mij onzinnig om dat geld te verbranden in een 20 maanden durende "kansloze" missie, maar dat terzijde... Mijn vragen: Moet er belasting worden betaald ove
Marius
februari 11, 2014 12:00
1.59
Bas, Als het ontslag na 1 juli 2015 plaatsvindt, dan is de ontslagvergoeding een transitievergoeding. Dan moet je het bedrag gebruiken voor outplacement. Alles wat dan nog overblijft, moet je belasting over betalen. Als je voor 1 juli 2015 ontslag krijgt, dan moet je over de hele ontslagvergoeding belasting betalen.
anomiem
februari 12, 2014 18:21
60
Werkgever zal waarschijnlijk rvu boete krijgen. Ik heb tijdig een bankspaarproduct geopend en stamrecht vrijstelling is aanwezig Ook een bevestiging van de belastingdienst dat het product voldoet aan de voorwaarden betreffende stsmrecht. Echter een rvu vrijwaring willen zij nog niet afgegeven. mocht werkgever een rvu boete krijgen kan mijn ontslagvergoeding dan nog wel gestort op het bankspaarproduct?
Marius
februari 12, 2014 21:28
1.60
Nee, een bank accepteert geen ontslagvergoeding die wordt gekenmerkt als RVU. U zult bij de Belastingdienst een RVU verklaring moeten aanvragen. Die krijgt u als de ontslagreden legitiem was (bijvoorbeeld onenigheid over te voeren beleid) en het ontslag niet leeftijdgerelateerd (ontslag vanwege bepaalde leeftijd) was.
Tamara
maart 21, 2014 09:52
61
Halloper1 Jan 2014 niet meer werkzaam en ontslagvergoeding in 2014 28 januari gekregen. Staat echter op jaaropgave 2013. Hoe werkt dit in belasting?
Marius
maart 21, 2014 10:15
1.61
Tamara, belangrijkste is dat je een vaststellingsovereenkomst moet hebben, getekend uiterlijk december 2013. Zo ja, dan mag je de ontslagvergoeding nog onderbrengen in banksparen. Als je dat sowieso niet van plan bent, dan wordt de ontslagvergoeding gezien als inkomen in 2013.
Marc
april 07, 2014 17:27
62
Mijn dienstverband is in december 2013 middels een vaststellingsovereenkomst beëindigd met een opzegtermijn van 2 maanden dus per 1 maart j.l.. Ik heb in december een stamrecht-spaarrekening geopend en in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat mijn ex-werkgever uiterlijk 1 april 2014 de overeengekomen ontslagvergoeding op deze rekening zou storten. Dat is tot op heden, na diverse reminders daartoe, niet gebeurd. Loop ik nu enig gevaar v.w.b. de fiscale regelgeving hieromtrent?
Marius
april 08, 2014 14:29
63
Fiscaal gezien kunt u de ontslagvergoeding onderbrengen in de stamrecht rekening zolang de ontslagvergoeding voor 30 juni 2014 gestort wordt door de werkgever. Na 30 juni 2014 zal de bank de ontslagvergoeding niet meer accepteren. Succes.
nella
mei 01, 2014 20:18
64
Voorstel vaststellingsovereenkomst van 2-12-2013. Uiteindelijke handtekening op 13-1-2014. Datum uit dienst per 15-6-2014. Kan er nog gebruik gemaakt worden van bankspaar product? Er is opgenomen in de overeenkomst dat werkgever binnen de fiscaal toegestane grenzen wil mee werken.
Marius
mei 04, 2014 10:00
1.64
Nee, helaas niet: vaststellingsovereenkomst had uiterlijk 31 december 2013 getekend moeten zijn.
Piet
juli 21, 2014 23:42
65
Mijn werkgever heeft door een administratieve fout mijn ontslagvergoeding niet gestort voor 30-06-2014. Kan op basis van deze fout alsnog gebruik worden gemaakt van het bankspaarprodukt. Ik voldoe verder aan de overgangsregeling ( beeindigingovereenkomst 2013 getekend, ontslag per 30-6-2014 enz.enz. ) Door deze fout loop ik nu het risico dat ik alsnog fiscaal ( 52% IB moet betalen ) en forse rente inkomsten derf. Kan mijn werkgever in afstemming met belastingd. nog iets aan doen op korte termijn
Marius
juli 24, 2014 00:00
1.65
Piet, 30 juni is alweer ruim 3 weken geleden. ik adviseer zsm contact op te nemen met de belastingdienst en de zaak uit te leggen. Als ze zich strikt aan de regels houden, heb je geen kans en betaal je max. 52 % belasting over jouw ontslagvergoeding. Bij coulance mag wellicht nog gestort worden in banksparen of bv, maar het zal heel krap worden
Gerrie van Bree
november 07, 2014 10:45
66
Als je in juli 2014 je ontslagvergoeding hebt ontvangen en er 52% belasting over betaald hebt en een deel op een pensioenspaarrekening hebt gestort (en over dat deel belasting terugvraagt in 2015 vanwege pensioengat) kun je dan, als je onverhoopt werkloos blijft, alsnog belasting middelen over 2014, 2015, 2016 of had ik dat van te voren moeten regelen met de BD? Als het nog kan, hoe moet ik dat dan regelen: vooraf afspraak over maken of achteraf?
Marius
november 07, 2014 18:14
1.66
Je kunt altijd middelen. Je moet middeling aanvragen bij de IB aangifte over 2016 (als je middelt over 2014, 2015 en 2016).
Gerrie
november 07, 2014 10:58
67
Als je een ontslagvergoeding gespreid wilt ontvangen als aanvulling op een ww uitkering (3 jaar lang), hoe moet je dat dan laten vastleggen in een vaststellingovereenkomst? Moet een werkgever dan 3 jaar lang maandelijks een bedrag overmaken of moet een werkgever het in een keer in een speciaal lijfrentespaarproduct storten?
Marius
november 07, 2014 18:16
1.67
Gerrie, Je kunt een ontslagvergoeding niet meer gespreid ontvangen. De werkgever houdt direct belasting in en betaalt het netto restant uit op jouw prive rekening.
john
februari 10, 2015 17:48
68
Ik heb op 1 mei 2014 ontslag gehad en heb een ontslagvergoeding van 70000 euro gekregen.Er werd met uitbetaling 52 procent belasting ingehouden.Er is mij verteld dat ik bij belasting opgave 2014 nog geld terug kan krijgen over die 52 procent belasting die is ingehouden,klopt dat?
Marius (financieel adviseur)
februari 11, 2015 22:39
69
John, Het inkomen in 2014 + ontslagvergoeding lager dan 56.000,- wordt belast tegen 42 %. Alles boven 56.000,- betaal je 52 % belasting over. Je zult dus sowieso voor een deel van jouw ontslagvergoeding 52 % belasting moeten betalen.
Marius
februari 11, 2015 22:43
1.69
John, wellicht kun je belasting middelen over 3 jaar. Daarmee kun je mogelijk belasting terugkrijgen. Zie onder het menu "ontslagvergoeding 2014/ 2015" uitleg over het middelen van belasting over 3 jaar

Reageer

Annuleren

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag