Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding in nieuwe ontslagrecht lager bij kleine bedrijven

Het nieuwe ontslagrecht gaat in op 1 juli 2015. Op dit moment vindt de behandeling in de Tweede Kamer plaats. Alle werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn, moeten bij ontslag vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding ontvangen. Deze transitievergoeding moet worden gebruikt voor omscholing of de overstap naar nieuw werk en mag maximaal 75.000 zijn of een jaarsalaris als dat hoger is. In de eerste 10 jaar bouwt de medewerker 1/3 maandsalaris per dienstjaar op als transitievergoeding, daarna een half maandsalaris per gewerkt jaar. Bereken transitievergoeding.

 

Deze transitievergoeding komt in de plaats van de huidige ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule geeft (veel) hogere ontslagvergoedingen dan de transitievergoeding. Bereken ontslagvergoeding

 

Werknemers bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) ontvangen niet meteen een volledige transitievergoeding, als het aan de VVD en PvdA ligt. Deze politieke partijen zijn bang dat bedrijven de ontslagvergoedingen niet kunnen betalen en verder in de problemen raken. Tot nu toe kan een klein bedrijf ook gebruikmaken van de “gratis” UWV-ontslag route. Het UWV kan bij ontslag op bedrijfseconomische gronden de werkgever een ontslagvergunning toekennen, hetgeen betekent dat de werknemer geen enkele ontslagvergoeding ontvangt.

 

Deze ”overbruggingsmaatregel” voor kleine bedrijven zou moeten lopen tot 2020. De dienstjaren van een werknemer voor 2013 zouden dan niet meetellen bij berekening van de transitievergoeding, zodat deze lager uitvalt.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag