Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Vanaf 2015 ontvangen ontslagen werknemers een transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De transitievergoeding ontvangen werknemers bij einde of het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst die minimaal 2 jaar heeft geduurd. De transitievergoeding is veel lager dan de huidige kantonrechtersformule. In de eerste 10 dienstjaren 1/3 maand en daarna een halve maand per gewerkt dienstjaar. Wilt u weten hoe het zit voor uw eigen situatie ? Stel hieronder uw vraag en u ontvangt antwoord.

182 Reacties

Raymond M
februari 18, 2014 19:46
1
Schandelijk, smerig mannetje Pechtold die hier zo'n voorstander van is. Hopelijk wordt het keihard afgeschoten en krijg je naast een transitiebudget ook nog een ontslagvergoeding.
Yener Bulut
februari 09, 2018 20:57
1.1
Ik werk 39 jaar onafgebroken voor zelfde baas. Over. 10 maanden. 40 jaar wordt. Als nu ontslag krijg. hoveel. Transitie. Krijg ik
Latoya (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
februari 12, 2018 08:42
1.1.1
Beste Yener, dat hangt van de ontslagroute af. Wanneer het ontslag verloopt met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst), dan kunt u elke ontslagvergoeding afspreken. Wanneer u ontslagen wordt via het UWV of de kantonrechter ontvangt u de wettelijke transitievergoeding.
R. Veenstra
februari 19, 2014 16:07
2
Ik word rond juni/ juli 2015 ontslagen en ontvang een ontslagvergoeding. Hoe hoog is deze nu ?
Marius
februari 19, 2014 18:03
3
Dat hangt helemaal af van de ontslagroute. Wordt u ontslagen via wederzijds goedvinden (afspraken tussen u en uw werkgever), dan kunt u elke ontslagvergoeding afspreken. Wordt u -na 1 juli 2015- ontslagen via UWV of kantonrechter dan ontvangt u de transitievergoeding. Voor 1 juli 2015 kunt u bij ontslag via de kantonrechter de kantonrechtersformule ontvangen (mits u niets te verwijten valt).
Claudia
april 16, 2014 11:22
4
Als ik drie contracten van 8 maanden aanbiedt, moet ik dan alsnog bij beëindiging van het laatste contract een transitievergoeding betalen?
Marius
april 18, 2014 16:31
1.4
Ja, want het dienstverband wordt na 2 jaar (24 maanden) niet verlengd en dan is een transitievergoeding verplicht
slm
juni 12, 2014 09:23
5
Ik ben in vast dienstverband bij de DAF, nu al 14 jaar. Ik werk in een ploegendienst 4 dagen per weer ma t/m do. Kunnen ze me zomaar ontslaan als ze willen zonder enig reden. graag uw reactie grt
Marius
juni 20, 2014 20:17
1.5
Nee, zonder reden kunnen ze je nooit ontslaan. Er moet een ontslagreden zijn, zoals bedrijfseconomisch, disfunctioneren of conflict. Ook kan werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden, waarbij ontslag met wederzijds goedvinden plaatsvindt.
robert
juli 26, 2014 11:06
6
baas heeft mij vaststellingsovereenkomst aangeboden met ongeveer kantonrechters formule , ik heb gekozen om het aan te vechten bij het uwv met een advocaat, stel uwv keur het af en ik mag blijven werken, baas gaat naar kantonrechter, wat zal dan mijn bedrag kunnen worden ? want als rechter ook zegt blijf maar werken tenzij dat ...dan kan er tog een behoorlijk bedrag uitkomen dus stuk hoger dan de formule? want zo niet dan moet de baas mij wel in dienst houden ?
Marius
juli 29, 2014 23:46
1.6
Kantonrechter hanteert de kantonrechtersformule als leidraad. De correctiefactor schommelt tussen de 0 en de 2, afhankelijk van de "verwijtbaarheidsvraag". Vaak stuurt de kantonrechter beide partijen de gang op om "nogmaals" te onderhandelen. Behandeling bij kantonrechter leidt vrijwel altijd tot ontslag.
Rico
september 27, 2014 16:16
7
Hoewel de transitievergoeding wettelijk 1 juli 2015 zal ingaan heeft mijn werkgever deze al opgenomen in het sociaal plan en beroept deze zich hierop, is dit toegestaan?
Marius
september 30, 2014 16:26
1.7
Rico, In een sociaal plan kan de werkgever elke ontslagvergoeding afspreken als de werknemers of vakbonden daarmee akkoord gaan. Hebben de vakbonden het sociaal plan ondertekend of alleen de OR ?
els
maart 04, 2015 19:27
1.1.7
Ontslag per 1 maart. Vergoeding cf kantonrechterformule maar corr 0,471 wat voor mij minder is dan transitievergoeding per 1.7. 2015. Ondernemingsraad akkoord. Heeft procedure zin.?
Marius financieel adviseur
maart 07, 2015 20:58
1.1.1.7
Els, Als werkgever via UWV (collectief ontslag) ontslaat niet, want voor 1 juli 2015 ontvang je via UWV geen transitievergoeding. Als werkgever procedure via kantonrechter voert voor 1 juli 2015, zal kantonrechter meestal terugverwijzen naar het sociaal plan. Alleen als procedure na 1 juli 2015 wordt gestart, zijn er wellicht mogelijkheden om de hogere transitievergoeding te ontvangen. Je kunt ook in overleg met de werkgever om proberen een hogere ontslagvergoeding te krijgen
km
december 07, 2014 10:41
8
brief anthos actualiteit arbeid een belangrijk aspect dat later aan de orde is gesteld,is de berekeningswijzen van de transitievergoeding bij tijdelijke dienstverbanden.als er geen onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden,tellen de voorgaande tijdelijke dienstverbanden mee.Voor het bepalen van de hoogte van de transitievergoeding geld dus een anderen berekening dan bij het ketenbeding,waarbij een onderbreking van 3 maanden of 1 maand voldoende is.De transitievergoeding bij afkoop oplopen
Hans
december 10, 2014 10:44
1.8
Met de invoering van de WWZ veranderen er inderdaad een aantal zaken met betrekking tot het ontslagrecht. Het ketenbeding verandert zodanig dat de keten van opvolgende arbeidsovereenkomsten pas wordt onderbroken met een tussenpoos van 6 maanden, dit is momenteel nog drie maanden. De berekening van de transitievergoeding sluit hierbij aan. Er wordt gekeken naar de werkelijke duur van de (opvolgende) arbeidsovereenkomst(en), en op basis daarvan wordt de vergoeding berkenend. De verandering van de
km
december 07, 2014 10:50
9
ik ga per 26 Dec 6 maanden de WW weer aan het werk op 7 juli .. ben ik dan mijn arbeid verleden kwijt van 21 jaar met 39 weken 40 uur contract elk jaar 13 weken WW .. of hoort de werkgever er een afkoop som van te maken ik ga nu in de WW met terug werken de kracht nieuwe wet, normaal pas eind Mei tot Aug 13 weken...vast contract in 2017 30 uur
Hans
december 10, 2014 10:51
1.9
Uw vaste contract wordt door de tussenpoos van meer dan 6 maanden inderdaad definitief beëindigd en wordt de overeenkomst die in 2015 wordt aangegaan een geheel nieuwe. Bij de afwikkeling van de huidige overeenkomst zou een “normale” vergoeding dienen te worden bepaald of onderhandeld! Alleen indien het UWV een ontslagvergunning heeft verleend is de werkgever niet direct een vergoeding verschuldigd. U kunt in dat geval overwegen om alsnog via de kantonrechter te proberen een vergoeding te k
Joyce
januari 08, 2015 16:20
10
Als een aanvraag voor ontslag voor 1 juli 2015 naar het uwv gaat maar door opzegtermijn en andere factoren ligt daadwerkelijke ontslagdatum na 31 juni, heb je dan ook recht op de transitievergoeding?
Marius Winter
januari 13, 2015 22:31
11
Nee, de startdatum van de ontslagprocedure bij UWV is leidend. Als de UWV procedure voor 1 juli 2015 is opgestart (en ontslagdatum is na 1 juli 2015) is er GEEN recht op een transitievergoeding
Hans
maart 01, 2015 17:36
1.11
Welke vergoeding krijg je dan? De vergoeding volgens de kantonrechtersformule?
Marius financieel adviseur
maart 04, 2015 13:14
1.1.11
Hans, bij ontslag via UWV heb je voor 1 juli 2015 GEEN recht op een ontslagvergoeding. Alleen bij ontslag via de kantonrechter kun je VOOR 1 juli 2015 een vergoeding o.b.v. de kantonrechtersformule toegekend krijgen door de kantonrechter
Mo
januari 23, 2015 09:16
12
Ik heb bij werkgever aangestuurd op ontslag (hun initiatief) met wederzijds goedkeuren. Gezegd dat ik dan afzie van ontslagvergoeding. Hoe waarschijnlijk is het dat het UWV hier moeilijk over gaat doen bij een ww aanvraag en de ww mogelijk niet toekent? Welke argumenten zou iemand kunnen opvoeren om geen ontslagvergoeding te willen?
Marius
januari 28, 2015 18:19
1.12
Mo, het gaat erom dat de vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld. Er moet o.a. in staan dat de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen en dat jou (werknemer) niets te verwijten valt. Ik adviseer je een arbeidsjurist in te schakelen.
Mari
januari 23, 2015 11:20
13
Sinds 1981 ben ik werkzaam bij mijn werkgever, met een tussenpoze van 2 jaar (1986-1988) waarin ik elders gewerkt heb. Tellen die eerste jaren nog mee bij de berekening van de ontslagvergoeding of niet?
Marius Winter
januari 28, 2015 18:21
1.13
Mari, Nee, die eerste jaren voor 1986 tellen niet mee voor de berekening van de ontslagvergoeding.
Btis
februari 17, 2015 14:09
14
Welke knelpunten verwacht men in de praktijk naar aanleiding van de wijzigingen van het ontslagrecht en de Wet werk en zekerheid. Welke branches zullen getroffen worden en waarom?
Marius (financieel adviseur)
februari 21, 2015 23:08
15
Werknemers vrezen lagere transitievergoedingen dan de huidige kantonrechtersformule. De transitievergoeding kan 70 % lager zijn dan de ontslagvergoeding voor 1 juli 2015. Werkgevers vrezen ontslagprocedures bij de kantonrechter, waarbij ontslag onzeker is terwijl in het verleden ontslag zekerder was omdat de kantonrechtersformule de smeerolie was als compensatie voor het intslag
Ton Haan
maart 01, 2015 23:03
16
welke datum is bepalend voort het nieuwe ontslagrecht? De datum van de vaststellingsovereenkomst (1 april 2015) of de datum van het einde dienstbetrekking (1-8-2015)?
Hans (arbeidsjurist)
maart 04, 2015 13:11
1.16
Bij een vaststellingsovereenkomst maakt u afspraken met uw werkgever over (hoogte) ontslagvergoeding, vrijstelling van werkzaamheden en eindafrekening, etc. Datum is dan niet relevant. Zowel in het "oude" ontslagrecht als in de nieuwe wet werk en zekerheid kunt u in een vaststellingsovereenkomst elke afspraak maken die u overeenkomt.
Annet
maart 15, 2015 13:39
17
Mijn werkgever wil in toekomstige arbeidsovereenkomsten op laten nemen dat beide partijen (werkgever en werknemer) afzien van een transitievergoeding na een eventuele beëindiging van het dienstverband na minimaal 2 jaar. Mag dit? Is een transitievergoeding verplicht?
Marius (financieel adviseur)
maart 19, 2015 14:03
1.17
Annet, Nee, dit mag niet. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Als uw werkgever overeenkomsten opstelt die niet voldoen aan de Wet (wet werk en zekerheid in dit geval), gelden de overeenkomsten niet en is de wet leidend. Dus: de transitievergoeding is wettelijk verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband.
Wendy
april 07, 2015 14:40
18
Is de ministeriële regeling m.b.t. werkgevers als bedoeld in artikel 7:673a lid 3 BW al bekend?
Marius financieel adviseur
april 08, 2015 15:18
1.18
Wendy, is dat het artikel dat bepaalde categorieen werkgevers NIET de hogere transitievergoeding voor oudere werknemers hoeven te betalen ? Daarvan heb ik nog geen bericht van het Ministerie voorbij zien komen.
Hendrik Jan
januari 05, 2016 10:47
1.1.18
Marius ik heb op 18-12-2015 ontslag gekregen maar krijg op 11-01-2016 weer een contract heb er meer dan twee jaar gewerkt heb ik dan ook nog recht op de transitievergoeding
iwy
april 09, 2015 17:44
19
conflict en werkgever wil ontslag via vaststelling. Vrijgesteld van werk sinds 16 maart 2015. werkgever biedt aan salaris door te betalen tot 1 juli. staat niets over kantonrechtersformule van voor 1 juli of transitievergoeding na 1 juli in vaststelling. Waar heb ik recht op?
Marius Winter financieel adviseur
april 10, 2015 20:13
1.19
Iwy, als je in onderhandeling bent over een vaststellingsovereenkomst heb je nergens recht op. Het gaat erom wat je uitonderhandelt. Als je al thuis zit, sta je zwakker. Je kunt beter aan het werk blijven en aangeven dat je graag bij deze werkgever wilt blijven. Dan sta je sterker in onderhandelingen. Ik adviseer je te laten bijstaan door een arbeidsjurist.
Anita
april 09, 2015 21:37
20
Ik ben sinds 1 maart 2008 in dienst bij mijn werkgever geweest tot ik per 1 juni 2014 vanwege een reorganisatie op straat ben komen te staan. Per 1 oktober 2014 is mij door dezelfde werkgever een nieuw contract aangeboden voor de duur van 6 maanden. Die is nu voor een tweede maal verlengd tot 1 oktober 2015 en kan daarna nog 1 x verlengd worden. Stel dat ik nog 1x verlenging krijg en daarna geen vast contract krijg, heb ik dan recht op transitievergoeding?
Marius Winter Financieel adviseur
april 12, 2015 14:31
1.20
Anita, ja, je hebt recht op een transitievergoeding. Jij valt onder de overgangsregeling transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend vanaf een (fictieve) begindatum van 1 juli 2012. Einddatum is datum einde dienstverband.
Bianca van Hoof
april 17, 2015 18:55
21
Als je in dienst bent gekomen op 01-08-2013 en het contract eindigt op 31-07-2015, die dag werk je nog. Ben je dan uit dienst op 31-07-2015 of uit dienst op 01-08-2015? Je werkt tenslotte nog op 31-07-2015. Dit ivm transitievergoeding.
Marius financieel adviseur
april 17, 2015 23:59
1.21
Bianca, jouw laatste werkdag eindigt op 31 juli om bijvoorbeeld 18 uur. Dan heb je dus net geen 2 jaar gewerkt en geen recht op een transitievergoeding.
Bianca van Hoof
juni 30, 2015 22:24
1.1.21
Hier schijnt heel veel verwarring over te zijn. Vandaag heb ik contact gehad met de Arag, mijn rechtsbijstandverzekering. Hun zijn er stellig van overtuigd dat je "tenminste" 24 maanden moet hebben gewerkt en dat dit in bovenstaand geval zo is. Een week loopt ook niet van bv zondag t/m zondag en zo lijkt het me ook met 24 maanden, 1-8-2013 t/m 31-7-2015, dat zijn dan toch 24 maanden. Als de wet zou zeggen, méér dan 24 maanden dan zou u ws gelijk hebben, maar de wet zegt "tenminste" 24 maanden.
nel
april 20, 2015 12:32
22
Ik werk 15 jaar bij een overheidsinstelling. Als ik ontslag krijg met wederzijds goedvinden krijg ik max. ww (8mnd.) Krijg ik dan ook ontslagvergoeding of transitievergoeding? En op hoeveel vergoeding kan ik dan rekenen?
Marius Winter financieel adviseur
april 21, 2015 13:23
1.22
Nel, bij ontslag met wederzijds goedvinden hangt dat er vanaf wat je afspreekt met jouw werkgever. Je kunt een ontslagvergoeding of transitievergoeding meenemen in de onderhandelingen met jouw werkgever. Over de hoogte van de ontslagvergoeding/ transitievergoeding kun je ook onderhandelen.
Marius Winter financieel adviseur
april 21, 2015 13:26
23
Nel, je kunt je bij de onderhandelingen over een ontslagregeling laten bijstaan door een arbeidsjurist van de vakbond (of rechtsbijstandverzekering als je die hebt) of -als je niet bent aangesloten- door een zelfstandig arbeidsjurist.
Batu
april 27, 2015 03:38
24
Ik ben sinds 21-05-2012 werkzaam bij een beveiligingsbedrijf, eerste 1,5 jaar via uitzendbureau en daarna voor dat bedrijf zelf. Mijn einde dienst verband is op 01-06-2015 Stel voor als ik op 22 mei 2015 nog in dienst ben, heb ik recht op een vaste contract voor onbepaaldetijd. Nu komt mijn vraag, op 21-05-2012 heb ik niet gewerkt, maar EHBO cursus gevolgd,zowel mijn cursus als mijn aanwezigheid zijn beide doorbetaald. Telt de cursus ook mee als werkdag? 21-05-2012 staat ook op mijn overeenkomst
Marius winter financieel adviseur
april 27, 2015 22:17
1.24
Batu, het lijkt me niet realistisch dat jouw werkgever na afloop van laatste dag dienstverband nog een cursusdag aanbiedt. Zoals ik jouw casus lees, ben je net geen 3 jaar in dienst en dus krijg je geen contract voor onbepaalde tijd.
Marius Winter financieel adviseur
april 27, 2015 22:23
1.1.24
Batu, ik heb jouw casus nog even goed bekeken. Lees ik het goed dat start dienstverband 21 mei 2012 en einde dienstverband 1 juni 2015 is ? Zo ja, dan is de periode langer dan 3 jaar en heb je recht op contract onbepaalde tijd.
Batu
april 28, 2015 09:23
25
Ja dat klopt helemaal. 21-05-2012 in dienst (via uitzendbureau) en mijn laatste contract loopt op 01-06-2015 af. Ik heb op 21-05-2012 NIET Gewerkt maar Ehbo cursus gevolgd. (Wel doorbetaald) Telt deze dag mee als mijn eerste werkdag?
Marius Winter financieel adviseur
april 28, 2015 12:51
1.25
Batu, het maakt niet uit. Jouw arbeidsverleden is (iets) langer dan 3 jaar, daar gaat het om.
Batu
april 29, 2015 14:32
26
Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik heb nog een laatste vraag aan u: heb momenteel 80 uur contract op papier, maar ik werk wel altijd gemiddeld 160 uur. Kan ik dan aanspraak maken voor een contract van 160 uur of word het met zelfde aantal uren verlengd? Alvast bedankt !
Marius Winter
mei 01, 2015 17:02
1.26
Batu, aanspraak maken kan niet, wel kun je in overleg gaan met jouw werkgever. Blijkbaar is er voor zoveel uur werk bij jouw werkgever. Succes.
sandra
mei 05, 2015 01:26
27
Beste Mag je als werknemer ook afzien van de transitievergoeding? Stel de transitievergoeding is ca 1 maand salaris en er is misschien nog een verlening van 3mnd mogelijk na 1 juli, kun je dan als werknemer van deze transitievergoeding afzien en heeft de afwezigheid van de transitievergoeding invloed op de ingangsdatum van je WW uitkering?
Marius Winter financieel adviseur
mei 05, 2015 19:19
1.27
Sandra, je mag als werknemer afzien van de transitievergoeding als je ontslag met wederzijds goedvinden (zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding) afspreekt met jouw werkgever. De afspraken moeten op papier komen in een vaststellingsovereenkomst. Met deze vaststellingsovereenkomst stel je ook jouw recht op de WW uitkering veilig. De afwezigheid van de transitievergoeding heeft geen invloed op de ingangsdatum van jouw WW uitkering.
Henri
mei 06, 2015 20:58
28
Ik ben in mei 1991 in dienst gekomen bij mijn huidige werkgever april 2013 gedwongen onstlag via uwv gekregen daarna weer los aangenomen middels 3 contracten, Contract 1. mei 2013 t/m eind dec.2013 daarna ww Contract 2. begin maart 2014 t/m half dec. 2014 daarna ww Contract 3. begin maart 2015 t/m 21 juni 2015 en dan ??? En nu kan ik geen contract meer krijgen ze willen me niet meer in dienst nemen. Kan ik naar aanleiding hiervan nog een transitievergoeding vragen?? b.v.d.
Marius Winter financieel adviseur
mei 06, 2015 23:35
1.28
Hemry, je hebt geen recht op een transitievergoeding omdat jouw datum uit dienst voor 1 juli 2015 ligt. De transitievergoeding ontvangen werknemers pas bij ontslag of niet verlengen tijdelijk contract NA 1 juli 2015.
Marja de Vrijer
mei 26, 2015 23:47
29
Op advies van mijn werkgever heb ik, vanwege onherstelbare handicap, na een jaar ziekte een IVA uitkering aangevraagd. Ik heb geen ontslagbrief of iets dergelijks ontvangen. Zonder IVA had ik tot september 2015 loondoorbetaling moeten ontvangen. Dit doet het UWV nu dus. Heb ik nou recht op een transitievergoeding? Of is het, na 26 jaar werken en nu op 59 jarige leeftijd gehandicapt...helaas opgeruimd staat netjes???
Marius Winter Financieel adviseur
mei 28, 2015 18:09
1.29
Marja, Zoals ik het lees ben je via een verkorte wachttijd in de IVA terecht gekomen. Jouw 2 jaar ziekteperiode zou aflopen in september 2015. Tot september 2015 geldt dan ontslagbescherming. Als je na september 2015 via UWV ontslagen wordt (ontslagvergunning na 2 jaar ziekte) heb je recht op een transitievergoeding. Ik adviseer je jouw situatie goed te laten beoordelen door een arbeidsjurist of advocaat. Succes.
Annie
september 16, 2015 08:37
1.1.29
Trekt het UWV de Transitievergoeding niet van je uitkering af?
IS
mei 30, 2015 15:03
30
Van 29-01-2012 tot 29-01-2015 heb ik als uitzendkracht gewerkt (3 contracten zonder onderbreking) voor een bedrijf die samenwerking met uitzendbureau verbrak en ik 29-01-2015 van dit bedrijf verplicht moest overstappen naar een nieuw uitzendbureau. Er werden nog 3 contracten van 2 maanden aangeboden, laatste van 29 mei tot 29 juli 2015. Totaal dus 3,5 jaar gewerkt als uitzendkracht voor 2 uitzendbureau's met dezelfde opdrachtgever en zelfde functie. Dienstverband wordt per 29 juli a.s. beëindig
IS
mei 30, 2015 15:07
1.30
Heb ik in deze situatie wel recht op de transitievergoeding? Zo ja, vraag ik deze zelf aan? Het laatste contract van 8 weken moet nog getekend worden maandag a.s.. Gisteren is mondeling aangeven dat samenwerking hierna dus zal eindigen.
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 03, 2015 13:23
1.1.30
IS, uit je gestelde vraag maak ik op dat de overeenkomst met het uitzendbureau wordt opgezegd. Inmiddels ben je meer dan 26 weken werkzaam, onder verschillende overeenkomsten waarbij 2 uitzendbureau's elkaar hebben opgevolgd waardoor er sprake is van de zogenoemde ketenregeling. Je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd na 1 juli 2015 en het dienstverband meer dan 24 maanden heeft geduurd zou je in beginsel recht hebben op de transitievergoeding van het uitzendbureau.
Mirjam Boks Arbeidsjurist
juni 03, 2015 13:25
1.1.1.30
Deze vergoeding moet je wel zelf actief bij het uitzendbureau melden dat je daar aanspraak op wilt maken.
Lidia
juni 19, 2015 20:20
31
Die transmissie vergoeding moet je die steken in een opleiding of reïntegratieproject, en gaat dat van je ww af. Of kun je die vrij besteden zoals dit ook met de ontslagvergoeding ging?
Marius Winter financieel adviseur
juni 21, 2015 16:14
1.31
Lidia, je MAG de transitievergoeding gebruiken voor een opleiding of voor outplacement. Het is geen verplichting. Je mag de transitievergoeding ook ook jouw rekening laten overmaken. Dan betaal je wel eerst belasting over de transitievergoeding.
paulus
juni 25, 2015 22:01
32
Hallo, voor mijn situatie is de oude regeling (kantonrechter) gunstiger. Ontslag is aangekondigd op 23 juni en we zijn in onderhandeling over de getallen in de formule Axbxc, in het bijzonder de C. Zou het echter zo kunnen uitpakken dat de onderhandelingen vervallen en dat men na 1 juli de veel lagere transitie vergoeding voorstelt?
Marius Winter Financieel Adviseur
juni 26, 2015 18:18
1.32
Beste Paulus, Als er al een bod ligt op basis van de kantonrechtersformule, zou het niet professioneel zijn daar later op terug te komen. Alternatieven voor jouw werkgever zijn ontslag via UWV of kantonrechter. Als jouw werkgever die procedures wilt voorkomen + men heeft er geld voor over om ontslag af te kopen, sta je sterk in de onderhandelingen. Er verandert veel per 1 juli 2015, dus ik adviseer je je te laten bijstaan door een arbeidsjurist.
erika
juli 07, 2015 12:10
33
ik werk vanaf 23-03-2001 .In August 2014 ben ik ziek naar huis gegaan.In April 2015 ben ik door UWV 100 procent afgekeurd . uwv betaalt 80 procent en mij werkgever vult aan tot 100 procent Hoe wordt de tijd dat ik in het uwv ben berekent bij de Transitievergoeding
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 08, 2015 17:41
1.33
Beste Erika, Klopt het dat je nog in dienst bent bij jouw werkgever ? Als jouw werkgever ontslag gaat aanvragen via UWV, dan heb je inderdaad recht op de transitievergoeding. Voor de hoogte van de transitievergoeding wordt er gerekend vanaf datum in dienst (23-3-2001) tot en met datum uit dienst.
Mick
juli 16, 2015 00:47
34
Ik heb vanaf 2september 2012 een contract gehad eerst van 6maanden toen een van 1jaar daarna een van 1jaar 6maanden nu wordt mijn contract beëindigt op 2september 2015 heb ik recht op traditie vergoeding ik heb in totaal 3 jaar gewerkt
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 17, 2015 14:05
1.34
Beste Mick, Omdat je 3 jaar in dienst bent geweest en jouw contract niet wordt verlengd, heb je inderdaad recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is 3 * 1/3 = 1 bruto maandsalaris (tenzij je werkt bij een MKB bedrijf in financiele problemen, dan is de transitievergoeding lager).
Mick
juli 17, 2015 15:50
1.1.34
Dank je wel voor je antwoord heeft je leeftijd er nog wat mee te maken ik ben 52 jaar
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 19, 2015 16:05
1.1.1.34
Hallo Mick, leeftijden boven 50 jaar spelen pas een rol als je minimaal 10 jaar gewerkt hebt en dat is bij jou niet het geval.
ralph
juli 24, 2015 12:55
35
Telt mijn transitievergoeding mee in de berekening van het uwv voor mijn ww? Maw als mijn sv loon afgelopen jaar 25000 was en mijn transitievergoeding 1500, wordt dan de ww berekend van 25000 of van 26500?.
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 29, 2015 18:14
1.35
Hallo Ralph, nee, transitievergoeding telt niet mee voor de hoogte van de ww. Ww-uitkering wordt berekend op basis van laatstverdiende maandsalaris. Transitievergoeding = eenmalige ontslagvergoeding. Wel creatief bedacht !
Sylvanna
augustus 30, 2015 16:26
1.1.35
Mijn ontslag gaat in per 1 november 2015, vrijgesteld van werk per 1 juli. De eindafrekening wordt eind november uitbetaald. Mijn vraag betreft de berekening van mijn sv-loon tbv ww. Ontslagvergoeding wordt daar logisch niet bij opgeteld, maar hoe zit het met de overige bestandsdelen van mijn eindafrekening, zoals vakantiegeld, 13e maand, vakantie-uren en evt andere eenmalige uitkeringen? Zouden ze dit niet alsnog mee moeten nemen in de berekening, aangezien dit sv-loon bestanddelen zijn?
Amanda
augustus 05, 2015 15:31
36
Hallo, mijn tijdelijke contract loopt af op 6 aug. Deze is door mijn werkgever mondeling op 30 juni ook niet verlengd voor vast contract. Heb hier 3 jaar gewerkt. Ik krijg geen transitievergoeding omdat hij zegt mijn contract in juni(oud recht) te hebben opgezegd. Maar contract loopt af in augustus. Heb ik recht op iets?
Marius Winter Financieel Adviseur
augustus 07, 2015 15:37
1.36
Beste Amanda, je hebt WEL recht op de transitievergoeding, omdat je langer dan 2 jaar hebt gewerkt en jouw arbeidscontract niet wordt verlengd. Moment van aanzeggen maakt geen verschil bij afloop tijdelijke contracten, dat speelde alleen bij ontslag via UWV of kantonrechter. Je kunt de transitievergoeding dus gewoon claimen bij jouw werkgever. Als je hulp nodig hebt, laat SVP maar weten. Succes.
Andre
augustus 10, 2015 11:36
37
Mijn Contract wordt niet verlengd Ik zou nu een vast contract moeten krijgen. Ik ben daar al werkzaam vanaf 01-04-2013 mijn contract loopt af op 30-09-2015. Ik heb drie maanden geleden ook een stap terug gedaan en salaris ingeleverd dit heb ik zelf aangevraagd omdat dit beter voor mij was hier zijn ze ook mee akkoord gegaan dus nu is het extra zuur dat dit gebeurt. Ik ben nu ook in de ziektewet omdat ik dit even niet meer trek. Heb ik recht op een transitie vergoeding en hoe wordt dit berekend o
Mirjam (Arbeidsjurist)
augustus 11, 2015 14:59
1.37
Andre, je hebt recht op de transitievergoeding wanneer je tenminste 24 maanden in dienst bent geweest bij je werkgever. Dat lijkt bij jou het geval te zijn. Als het een tijdelijke arbeidsovereenkomst is dan loopt deze van rechtswege af en heb jij in dit geval recht op de transitievergoeding. Deze wordt berekend aan de hand van je laatst verdiende salaris. En dan krijg je per gewerkt half jaar 1/6 maandsalaris bruto mee.
A.M Brands
augustus 20, 2015 14:11
38
Hoe regel ik de transitievergoeding met mijn werkgever? Ben per 1/9/2015 na twee jaar uit dienst.
Marius Winter Financieel Adviseur
augustus 21, 2015 12:35
1.38
Beste A.M. Brands, u kunt dit schriftelijk kenbaar maken bij uw werkgever. Dat kan via een eenvoudig briefje. Uw werkgever heeft de wettelijke plicht om de transitievergoeding te betalen. Hetzelfde geldt voor de eindafrekening (vakantiegeld, etc.). De eindafrekening is ook een wettelijke plicht van de werkgever om deze te betalen aan de vertrekkende werknemer.
Dick
augustus 20, 2015 22:36
39
Per 1 november 2015 wordt ik ontslagen met een wederwijds goedvinden. Kan ik daarbij van de transitievergoeding afzien zonder dat dit gevolgen heeft voor mijn recht op WW? Zijn er daarnaast nog andere tips die opgenomen dienen te worden in de beëindigingsovereenkomst? Bij voorbaat dank.
Marius Winter Financieel Adviseur
augustus 21, 2015 12:40
1.39
Beste Dick, Het afzien van de transitievergoeding heeft geen invloed op uw WW-uitkering. Wel moet de vaststellingsovereenkomst goed geformuleerd zijn, o.a. dat u geen verwijt treft voor het ontslag en de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen. Belangrijk zijn verder een juiste eindafrekening, ontslagvergoeding, opzegtermijn, vrijstellen van werk, budget voor outplacement/ opleiding/ juridisch/ financieel advies, etc. Ik adviseer u een arbeidsjurist ernaar te laten kijken.
Dick
augustus 23, 2015 13:01
1.1.39
Beste Marius, Hartelijk dank voor je heldere reactie!
Riet
september 03, 2015 09:58
40
Ik werk nu 28 jaar bij de dezelfde baas.Heb onder 12 filiaalhouders gewerkt in het zelfde filiaal.Sinds kort heb ik een arbeidsconflict met onderlinge ruzies met de nieuwe FH waar ik sinds juni mee werk.Ben ziek thuis komen te zitten door die omstandigheden.Kan de werkgever op grond van dit conflict mij ontslaan en wat kan ik verwachten van de transitievergoeding?ik ben 64 jaar.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 10:33
1.40
Beste Riet, onderling ruzie is geen reden om je te ontslaan. Mocht je werkgever toch met ontslag dreigen, raad ik je aan dit met een jurist te bespreken. De transitievergoeding kun je op deze site berekenen.
Frits
september 07, 2015 09:43
41
Ik heb 28 mei ontslag gekregen door faillissement van mijn bedrijf. Met een opzeg termijn van 6 weken. Wat geldt nu als ontslag datum? Geldt de transitie vergoeding ook voor mij?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 10:36
1.41
Frits, de ontslagdatum is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Het UWV kan je hier meer over vertellen. Nu je werkgever failliet is, hoeft er geen transitievergoeding aan je te worden betaald.
Karin Zwart
september 08, 2015 11:28
42
Hoe werkt het als je van je transitievergoeding een opleiding gaat doen maar niet meteen na ontslag? Krijg je de belasting dan in zijn geheel terug bij de aangifte van het betreffende jaar? En je kunt toch opleidingskosten al aftrekken van de inkomstenbelasting? Hoe gaat dat in zijn werk.
Marius Winter Financieel adviseur
oktober 01, 2015 11:57
1.42
Hallo Karin, de werkgever moet de factuur van de opleider ontvangen en kan dan de kosten verrekenen met de bruto transitievergoeding. Als je de transitievergoeding al netto hebt ontvangen, kun je geen opleiding meer volgen met jouw transitievergoeding. Je moet dit dus regelen als het dienstverband nog loopt. Je mag onder voorwaarden (o.a. opleiding moet gericht zijn op nieuwe baan) bepaalde studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting
Marlies
september 10, 2015 11:05
43
20 juni was ik 2 jaar ziek.krijg nu wia uitkering.werkgever wou ontslag teken met wederzijds goed vinden.dit heb ik niet gedaan heb ik nu wel recht op transitie vergoeding.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 10:40
1.43
Beste Marlies, betaling van de transitievergoeding gaat pas spelen als je dienstverband beëindigd wordt. Nu je niet akkoord bent gegaan, is je dienstverband niet beëindigd en heb je geen recht op de transitievergoeding.
Egbert
september 20, 2015 22:52
44
Op 30 juli 2013 ben ik via uitzendbureau in dienst gekomen bij een bank. Na 1 jaar uitzendbureau heb ik een jaarcontract ontvangen. Door ziekte in het jaarcontract van de bank, een hartoperatie en na herstel kreeg ik een paar maanden later helaas een herseninfarct. Dus na het jaarcontract geen verlenging en ziek uit dienst gegaan. Heb over de transitievergoeding niets meer gehoord. Heb ik er wel recht op en moet ik dit zelf actief aanvragen. Van de bank uit is het heel stil.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 01, 2015 10:49
1.44
Beste Egbert, als je via het uitzendbureau vergelijkbaar werk hebt verricht als later direct via de bank, dient de periode van het uitzendbureau meegenomen te worden. Ik begrijp dat je dienstverband bij de bank dan twee jaar heeft geduurd. De bank moet jou dan binnen een maand de transitievergoeding betalen. Heeft de bank dat niet gedaan, moet jij zelf binnen drie maanden na het einde van het dienstverband de bank aanspreken. Dit kan uiteraard met hulp van een jurist.
Kiki
oktober 07, 2015 11:54
45
Mijn tijdelijke contract eindigt 4 januari 2016 en wordt niet verlengd. Mag ik afzien van de transitievergoeding (het bedrijf heeft het financieel zwaar) en heeft dat effect op mijn WW?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 08, 2015 09:21
1.45
Beste Kiki, de transitievergoeding is een bedrag waar je recht op hebt. Het doel van het geldbedrag is makkelijker ander werk vinden. Je mag hiervan afzien maar als jurist adviseer ik je dit niet. Mocht je de transitievergoeding niet accepteren, dan heeft dit geen invloed op je WW uitkering.
carla
oktober 15, 2015 14:26
46
Hoi, onze dochter heeft 3x een jaar contract gehad maar deze is niet verlengt. inmiddels zit ze nu bijna 3 weken thuis en ik lees voor het eerst over transitievergoeding. hierover is niet gesproken met mijn dochter (wajonger, 24 uur per week) heeft zij nu wel of geen recht op deze vergoeding en hoe maakt ze hier aanspraak op, of word dit zonder het te weten bij haar laatste loon gestort? vriendelijke groet, carla
Anne (arbeidsjurist)
oktober 16, 2015 10:45
1.46
Beste Carla, als jullie dochter via een arbeidsovereenkomst, en dus als werknemer, heeft gewerkt, heeft ze recht op de transitievergoeding. Deze moet de oud-werkgever één maand na het einde van het dienstverband betalen. Als dat niet gebeurt, heeft jullie dochter nog twee maanden om actie te ondernemen. Ik raad haar dan aan een jurist om hulp te vragen. De transitievergoeding kan ook gebruikt worden voor scholing of outplacement.
jc
oktober 20, 2015 23:15
47
Vraag ben 2 jaar ziek wegens een ongeval ,er is nu een wia uitkering aangevraagd,krijg ik dan ook bij mijn baas transitievergoeding bij mijn eindafrekenig.
Anne (arbeidsjurist)
oktober 21, 2015 09:16
1.47
Beste JC, als de uitkering toegekend wordt, betaalt je werkgever je loon niet meer. Je dienstverband blijft dan nog wel bestaan. Je werkgever kan je dienstverband beëindigen en dan heb je recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers kiezen ervoor om het dienstverband niet te beëindigen om zo de transitievergoeding niet te hoeven betalen. Als je dan later beter wordt, kun je weer bij je werkgever aankloppen voor je loon.
Ton
oktober 28, 2015 14:30
48
Ik heb nu ruim jaar gewerkt via uitzendbureau en nu houd het op omdat er daar geen werk meer is. Heb ik nog ergens recht op?
Anne (arbeidsjurist)
oktober 29, 2015 09:46
1.48
Beste Ton, je hebt recht op de transitievergoeding als je twee jaar in dienst bent en je werkgever je dienstverband beëindigt. Nu je aangeeft ruim een jaar in dienst te zijn, ga ik er vanuit dat dit geen twee jaar is. Je krijgt dan geen transitievergoeding mee. Wel krijg je een WW uitkering. Deze moet je zelf bij het UWV aanvragen.
Anna
november 13, 2015 11:06
49
Ik heb momenteel een arbeidsconflict, wat voor rechten heb ik na een dienstverband van bijna 39 jaar werken bij dezelfde baas als het tot ontslag gaat komen, 2 jaar voor mijn pensioen?
Anne (arbeidsjurist)
november 17, 2015 09:19
1.49
Beste Anna, als je ontslagen wordt, heb je tegenwoordig recht op de transitievergoeding. Deze wordt berekend op basis van je loon en de duur van je dienstverband. Nu je het hebt over een arbeidsconflict, adviseer ik je een jurist in te schakelen. Die kan je goed adviseren over de te nemen stappen en bijstaan als je inderdaad ontslagen wordt. Uiteraard kunnen wij je hier ook in bijstaan.
Alina
november 17, 2015 15:11
50
Ik heb een arbeidsconflict en mijn werkgever wil geen tranisitievergoeding betalen (ben 6 jaar in vaste dienst). Is hij verplicht dit aan mij te betalen?
Anne (arbeidsjurist)
november 18, 2015 15:03
1.50
Beste Alina, dat klinkt als een vervelende situatie. Als je werkgever je dienstverband beëindigt, is hij inderdaad verplicht je de transitievergoeding te betalen. Ik raad je wel aan een jurist in te schakelen om ervoor te zorgen dat dit traject met je werkgever goed verloopt. De jurist kan ervoor zorgen dat je WW ontvangt als je beëindigd wordt.
Tom
december 06, 2015 15:26
51
Ik heb een vaststellingsovereenkomst getekend ontslag met wederzijds goedvinden. In de ovk is een artikel opfenomen waarin staat dat er wordt afgezien van een transitievergoeding. Is dit toegestaan?
Anne (arbeidsjurist)
december 07, 2015 14:15
1.51
Beste Tom, in zo'n vaststellingsovereenkomst kun je inderdaad afspreken dat je geen transitievergoeding krijgt. Maar waarom zou je daarmee akkoord gaan? In de wet is namelijk opgenomen dat je recht hebt op de transitevergoeding. Je kunt de overeenkomst nog ontbinden. Ik raad je aan een jurist in te schakelen. Wij kunnen je hier ook bij helpen.
johan
december 07, 2015 17:16
52
hallo heb een vraag...mijn werkgever heb geen premie voor zijn werknemers betaald als zijn personeel ziek worden.nu ben ik ziek en ik heb 2 vragen...1 per wanneer gaat de ziekte wet in is dat voor dat je bij een arbo arts ben geweest of er na ..in mijn geval ziek al in januari 2015 en voor het eerst bij de arbo arts op 1 mei 2015 omdat werkgevereen proces had veloren wat ik tegen hem had gespannen. vraag 2 volg
johan
december 07, 2015 17:23
53
vraag 2 : hij laat mij elke 3 weken langs komen en dan praten we nooit over mijn ziekte wat hij steeds doet is mij uit de tent lokken dat ik boos word en hij wil dat ik desondanks dat ik in de ziektewet loop en bij cardioloog,longarts.en trauma arts van de HELIOMARE dat we uit elkaar moet gaan en hij praat over een transitie vergoeding dat zo laag is dat als ik nog tot december 2016 zou ziek zijn ik toch ook recht heb een transitie vergoeding. het liefst wil ik ook weg maar wat dan ...dank u
Anne (arbeidsjurist)
december 08, 2015 16:43
1.53
Beste Johan, als je ziek bent, loopt je dienstverband gewoon door. Je werkgever is verplicht in deze periode ook de premies te blijven betalen. Verder geldt er tijdens ziekte een opzegverbod. Als je nu ontslagen zou worden of akkoord zou gaan met je eigen ontslag, krijg je misschien geen WW uitkering. Ik raad je aan een jurist in te schakelen om de mogelijkheden te bespreken.
johan
december 08, 2015 18:34
54
dankjewel Anne voor je reactie ,ik had al een jurist maar nadat ik een proces had gewonnen van mijn werkgever was de zaak gedaan,echter nu laat hij mij 3x per maand komen op zijn kantoor, terwijl de bedrijf arts gezien heb laten weten dat er op dit ,moment geen re-integratie mogelijk is ,en nogmaals als ik daar ben gaat het gesprek alleen van dat hij mij liever kwijt dan rijk is!!
helga.
december 10, 2015 17:23
55
hallo anne ,krijg sinds 12augustes een iva uitkering ,en mijn ontslagvergunning van de uwv heb ik ook reeds binnen.heb een opzegtermijn van 3maanden .in maart 2016 wordt mij ook een transitievergoeding overgemaakt...mijn vraag is als ik een een transitievergoeding krijg heeft dat gevolge met mijn uitkering.krijg ik dan minder uitkering.alvast bedankt.
Anne (arbeidsjurist)
december 11, 2015 16:21
1.55
Beste Helga, de transitievergoeding die je ontvangt heeft geen invloed op andere uitkeringen. Je wordt dus niet gekort op je uitkering.
helga
december 13, 2015 18:38
56
Dank jewel lieve anne ,ben erg blij dat jullie er zijn voor alle moeilijke vragen...fijn om te weten hoe en wat.dank u zeer.
helga
december 15, 2015 17:51
57
Beste anne mijn opzegtemijn is in mijn situatie 3 maanden met aftrek van de 9 dagen die het uwv nodig heeft gehad om het ontslag te verlenen.het dienstverband eindigt derhalve per 17 feb 2016.in de maand maart ontvangt ik mij definitieve salarisafrekening waarin Vac geld en de eventuele tegoeden worden verwerkt ook zal de transitievergoeding worden uit betaald .mij vraag is doen ze het oke dat ze me pas het einde v/dmaand in maart uit betaald,en waarom niet eind feb. alvast bedankt
Anne (arbeidsjurist)
januari 04, 2016 12:53
1.57
Beste Helga, vaak heeft een werkgever even de tijd nodig om die eindafrekening op te stellen. Het tegoed aan vakantiegeld en vakantiedagen moet uitgerekend worden. Dit maakt dat de eindafrekening niet direct uitbetaald wordt.
helga
januari 04, 2016 17:30
1.1.57
Ik wil je hartelijk bedanken Anne ,dan weet ik dat ook weer.en wens je ook een gezond gelukkig nieuwjaar 2016.
neza
december 16, 2015 23:31
58
Beste Anne, Ben 4 jaar in dienst in mijn contract staat 20 uur pw (4 uur per dag) maar meer dan half jaar werk ik een 1.5 uur per dag extra (27uur per week) maar dat staat niet in mijn contract nu willen ze me ontslaan.In de vaststellingsovereenkomst willen ze dat tekenen voor 20 uur niet voor 27 uur? Mag dat?? Alvast bedankt
Anne (arbeidsjurist)
januari 04, 2016 12:55
1.58
Beste Neza, in zo'n vaststellingsovereenkomst mag je allerlei afspraken maken. Dit mogen ook afspraken zijn die afwijken van de wettelijke afspraken. Als je tekent, ga je akkoord met de afspraken zoals ze in de vaststellingsovereenkomst staan. Als het aantal uur niet klopt en daardoor ook de berekeningen niet, kun je dit aangeven. Ik raad je in ieder geval aan de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist. Dit is namelijk een belangrijk juridisch document.
Louiz
december 23, 2015 12:21
59
Hallo, Na al meer dan 4 jaar een vast-dienstverband wil ik graag een andere uitdaging in mijn leven. Hier heb ik mijn werkgever voor benaderd, als ik zelf ontslag neem heb ik geen recht op WW natuurlijk. Bij wederzijds goed vinden wel. Mijn werkgever wil me niet perse kwijt maar wil wel meewerken, maar geen vergoeding betalen. Hoe kun je dit het best onderhandelen zodat het uwv wel akkoord gaat met deze onderhandeling en ik mijn recht op ww behoud? Vriendelijke groet en dank.
Anne (arbeidsjurist)
januari 04, 2016 12:57
1.59
Beste Louiz, zo'n overeenkomst moet goed in elkaar zitten wil je recht hebben op WW. Ik raad je aan een jurist te raadplegen, die je kan adviseren over zo'n overeenkomst. Uiteraard kunnen wij je hierbij helpen. Je kunt relevante stukken mailen naar info@transitievergoeding.nl.
Hendrik Jan
januari 05, 2016 11:07
60
ik heb op 18-12-2015 ontslag gekregen maar krijg op 11-01-2016 weer een contract heb er meer dan twee jaar gewerkt heb ik dan ook nog recht op de transitievergoeding
Hendrik Jan
januari 05, 2016 11:29
1.60
De verlenging van contract kan ook nog op 07-03-2016 worden. Hoor het graag van u
Anne (arbeidsjurist)
januari 06, 2016 15:35
1.1.60
Beste Hendrik Jan, je geeft aan dat je half december 2015 ontslag hebt gekregen en dat je hier meer dan twee jaar gewerkt hebt. Als ik het zo lees, heb je recht op de transitievergoeding. Dit kan anders zijn als je binnenkort weer in dienst treedt bij dezelfde werkgever. Ik begrijp niet helemaal uit het verhaal of dit andere contract of de verlenging bij dezelfde werkgever zou zijn. Ik raad je aan je vraag verder met een jurist te bespreken.
rosa
januari 15, 2016 13:00
61
27 december 2015 is mijn contract niet verlengd, heb 2 jaar en 9 maanden gewerkt via een uitzendbureau , bij een energiemaatschappij. wanneer dienen zij mij het vakantiegeld/ transitievergoeding en vakantie uren uit te betalen? bedankt voor je reactie alvast
Robin (arbeidsjurist)
februari 02, 2016 07:38
1.61
Beste Rosa, de werkgever is verplicht binnen 1 maand na einde dienstverband het vakantiegeld en transitievergoeding uit te betalen.
diana
januari 19, 2016 16:09
62
hallo,ik heb een vraagje. ik ben 27 mei 2004 begonnen met werken bij xenos. a.s. 27 mei werk ik daar inmiddels alweer 12 jaar. xenos is nu bezig met een reorganisatie. morgenavond hebben we gesprek. stel dat ze mij willen ontslaan hoe pak ik dit aan? als ik de ontslagbrief teken heb ik toch nergens recht op. heb ik ook recht op een vergoeding. ik hoop dat u mij antwoord kan geven op deze vragen. ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. mvgr diana
Robin (arbeidsjurist)
februari 02, 2016 07:47
1.62
Beste Diana, wanneer een werknemer ontslagen wordt heeft hij recht op een transitievergoeding. Wanneer de werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent heeft hij recht op de vergoeding zoals deze is overeengekomen in de beëindigingsovereenkomst. Het is dus verstandig om de vaststellingsovereenkomst goed te laten controleren voordat u het ondertekent.
Rene
januari 24, 2016 08:56
63
Goede morgen. Ik ben 8 oktober 2013 in dienst gegaan bij een detacheringsbureau. 2 x 1 jaar contract. Einde contract 7 oktober 2015. Ik heb 7 oktober nog gewerkt. Heb ik dan recht op een transitievergoeding? Deze nog niet ontvangen.
Robin (arbeidsjurist)
februari 02, 2016 07:40
1.63
Beste Rene, wanneer je recht heb op een transitievergoeding dien je dit binnen 3 maanden te claimen bij de kantonrechter middels een verzoekschriftprocedure. Gezien er reeds drie maanden zijn verstreken is uw recht op een transitievergoeding komen te vervallen.
astrid
januari 28, 2016 16:53
64
hallo allemaal. Ik vind het allemaal maar moeilijk te snappen, dus typ hier even mijn eigen verhaal. Ik werk ruim 7 jaar bij mijn werkgever. Ik ben nu bijna twee jaar ziek en kan ook niet meer werken bij mijn werkgever. Mijn ontslag gaat komen op 7 april, en zal een kleine transitie vergoeding gaan krijgen. daarbij ook ( misschien een wia) en een ww. maar dat allemaal samen is niet genoeg dus ga ook in de bijstand vallen. mijn vraag : telt de transitie vergoeding mee als inkomen voor de bijstand
Robin (arbeidsjurist)
februari 02, 2016 07:45
1.64
Beste Astrid, de transitievergoeding wordt niet gezien als inkomen voor de bijstand of WW-uitkering of WIA-uitkering.
Wilma van Dieijen
februari 19, 2016 09:12
65
Goedemorgen, Ik heb een vraag. Via het uitzendbureau heb ik een transitievergoeding gekregen en mocht voor dit uitzendbureau 6 maanden niet werken. Nu zijn deze 6 maanden om en wil ik terug naar dit uitzendbureau. Mag ik ondanks dat ik geld hebt ontvangen terug naar het zelfde uitzendbureau of moet ik het geld terug betalen.
Anne (arbeidsjurist)
maart 02, 2016 09:14
1.65
Beste Wilma, omdat je er langer dan 6 maanden uit bent geweest, hoef je de transitievergoeding niet terug te betalen als je weer bij dezelfde werkgever in dienst zou treden.
maaike
februari 26, 2016 06:11
66
Hallo mijn contract loopt tot 29 februari.Heb een maand geleden 7 maanden verlenging gekregen,maar 23 februari is mijn wergever failliet verklaard.Mag ik direct ontslag nemen als ik een niewe baan vind.
Anne (arbeidsjurist)
maart 02, 2016 09:17
1.66
Beste Maaike, een werknemer heeft een opzegtermijn die in acht moet worden genomen als de werknemer weg wil. In jouw geval raad ik aan met de curator te overleggen of je eerder weg zou kunnen.
Kaiki
maart 18, 2016 14:51
67
Goedendag, mijn contract eindigt na bijna 5 jaar via een uitzendbureau gewerkt te hebben bij dezelfde werkgever eind juni 2016. Als ik eerder weg wil en mijn werkgever gaat akkoord met een vaststellingsovereenkomst, heb ik dan nog recht op een ww-uitkering en een transitievergoeding?
Robin (Arbeidsjurist)
maart 21, 2016 07:51
1.67
Kaiki, wanneer je zelf weg wil middels een VSO heb je in beginsel geen recht op een transitievergoeding. Je maakt namelijk in een vaststellingsovereenkomst afspraken met betrekking tot de vergoeding. Of u recht heeft op een WW-uitkering ligt eraan of het document correct is opgesteld.
Kaiki
maart 21, 2016 08:49
1.1.67
Hi Robin, bedankt voor je bericht. Dus ik heb er geen recht op maar zou dit wel kunnen krijgen als ik er met mijn werkgever afspraken over kan maken. Hoe kaart ik aan dat ik het wel wil? Mbt ww-uitkering heb ik inderdaad gelezen hoe het document opgesteld dient te worden. Bedankt!
Eveline (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
april 22, 2016 17:45
68
Beste Kaiki, U kunt het beste bij uw werkgever aangegeven dat u graag een vaststellingsovereenkomst wilt hebben om zo in principe de WW-uitkering veilig te stellen. Dit is wel afhankelijk van welke bepalingen worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst
Jesse
juni 08, 2016 17:08
69
Beste heer, ik ben in dienst gekomen op 01-03-2013 op 01-09-2014 moest ik er 3 maanden uit heb op 08-12-2014 nieuw contract gehad en daarna nog 2x nu loopt laatste contract af op 07-07-2016 mijn baas wil mij geen vast contract bieden en hij geeft ook aan dat ik geen recht heb op de transitievergoeding volgens de wet heb ik daar wel recht op wilde graag weten hoe dat nu zit.
Eveline (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
juni 09, 2016 16:07
1.69
Beste Jesse, u komt in aanmerking voor de transitievergoeding als uw werkgever besluit om uw contract niet te verlengen en u ten minste 2 jaar in dienst bent. De opvolgende contracten mogen dan niet langer dan 3 maanden onderbroken zijn geweest.
jolanda
juni 27, 2016 19:57
70
8 jaar in dienst,mijn functie komt te vervallen,wegens bezuinigingen,ik ben 57 jaar,VSO gekregen,vind de vergoeding te weinig ,waar heb ik ongeveer recht op??
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 14, 2016 16:59
1.70
Beste Jolanda, Op basis van de transitievergoeding bedraagt de vergoeding 8/3 maandsalarissen, is iets minder dan 3 maandsalarissen. Echter, bij een VSO (vaststellingsovereenkomst) is de hoogte van de vergoeding onderhandelbaar. Als je goed onderhandelt (kun je uitbesteden aan jurist), komt je hoger uit dan transitievergoeding.
Megan
september 19, 2016 20:42
71
In dienst van een schoonmaakbedrijf sinds 1-2-2006. Hier werk ik 6.15 uur per dag. Voor 4 uur per dag willen ze mij een vaststellingsovereenkomst laten tekenen wegens geen herplaatsingsplek aanwezig. op een andere werkplek werk ik 2.15 uur per dag. Deze uren kan ik houden. Heb ik recht op transitievergoeding?
Marius Winter
oktober 04, 2016 21:56
1.71
Hallo Megan, bij een vaststellingsovereenkomst moet je onderhandelen over -de hoogte van- een transitievergoeding of ontslagvergoeding. Je moet in ieder geval niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst ZONDER vergoeding.
h. beer
oktober 08, 2016 17:03
72
Hallo. Na dertig jaar werken is het bedrijf waar ik werk failiet. Ik ga we een vergoeding krijgen maar moet ik hiervan ook nog iets afstaan aan mijn ex? De gehele huwelijkse periode van 16 jaar heb ik bij dezelfde werkgever gewerkt.
Patrick Tates (arbeidsjurist)
november 24, 2016 09:09
1.72
Beste Beer, ontslagvergoedingen transitievergoedingen worden als inkomen gezien. Het is dan afhankelijk van de betrekking die u tot uw ex heeft of u iets zou moet afstaan.
Erika Hemmes
november 16, 2016 20:14
73
Namens een relatie stel ik de volgende vraag: man van 64,5 jaar krijgt na 43 jaar dienstverband ontslag wegens boventalligheid. Er is Sociaal Plan met loopbaanbudget wat in zijn geval gemaximeerd wordt op aantal maanden tot aan aow leeftijd (18 maanden)Echter, gezien het lange dienstverband komt transitievergoeding hoger uit nl 27 mnd x salaris. Werkgever stelt zich star op. Wanneer je afziet van SP vindt er ontslag via uwv plaats. Ons inziens is er dan recht op transitievergoeding. Er zijn echt
Patrick Tates (arbeidsjurist)
november 24, 2016 08:52
1.73
Beste Erika, als deze persoon wordt ontslagen, dan volgt er inderdaad in de meeste gevallen ontslag via het UWV. In dat geval bestaat het recht op de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt op een vast bedrag gemaximeerd (nu € 76.000,-) en niet op gewerkte jaren tot aow leeftijd.
Erika Hemmes
november 16, 2016 20:38
74
Vervolg; er zijn echter een aantal uitzonderingen o.a. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Wat wordt hieronder verstaan? Man kan evt met vroegpensioen maar stelt pensioen liever uit tot aow leeftijd. Bestaat t risico dat uwv de transitievergoeding niet toekent? In dat geval staat hij met lege handen want hij heeft dan afstand gedaan van SP
Patrick Tates (arbeidsjurist)
november 24, 2016 08:56
1.74
Beste Erika, hiermee wordt de AOW leeftijd bedoeld. Het is afhankelijk van de leeftijd van de persoon in kwestie. Bovendien wordt de transitievergoeding niet door het UWV toegekend maar door de werkgever zelf. Die zal de kosten moeten betalen.
Jeroen
november 21, 2016 14:19
75
Beste, Hoe zit het met een transitievergoeding krijgen en later terug gaan naar je oude werkgever die de transitievergoeding heeft betaald? Moet je het dan terug betalen?
Patrick Tates (arbeidsjurist)
november 24, 2016 09:03
1.75
Beste Jeroen, dat hoeft niet. Er vindt vaak wel verrekening plaats als u nogmaals een transitievergoeding krijgt van de werkgever, mits deze jaren meetellen bij de berekening.
Asje
december 27, 2016 10:43
76
Hallo, Ben nu bijna 11 jaar in dienst bij een werkgever en wil graag mijn ontslag omdat ze me in alles tegenwerken, en ik het niet meer naar mijn zin heb. Heb wel al een andere baan maar dat weten ze nog niet. Heb ik recht op vergoeding
Patrick Tates (arbeidsjurist)
december 28, 2016 11:15
1.76
Beste Asje, u heeft alleen recht op transitievergoeding als u wordt ontslagen. Het is echter veel waarschijnlijker dat uw werkgever het dienstverband wil beëindigen via een vaststellingsovereenkomst. In dat geval hangt het af van de inhoud van de vaststellingsovereenkomst of u een ontslagvergoeding krijgt of niet. Het is in uw geval verstandig om contact op te nemen met een jurist voordat u dit met uw werkgever bespreekt. Wij kunnen u hierin adviseren.
Amanda
januari 18, 2017 16:00
77
Ik ben sinds Maart 2008 in dienst bij mijn werkgever, in Maart 2013 moest ik er een maand uit (ivm een vast contract) daarna heeft mijn werkgever een nieuw contract aangeboden (2013 tot Maart 2017) Nu verlengd hij mijn contract niet ivm mijn zwangerschap. Heb ik recht op transitievergoeding en voor hoeveel jaar?
Patrick (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
januari 20, 2017 12:50
1.77
Beste Amanda, u heeft recht op de transitievergoeding wanneer het contract op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd. De duur van eerdere contracten worden bij de transitievergoeding ook meegenomen. In uw geval dus vanaf maart in 2008.
Wim Boensma
februari 15, 2017 16:10
78
Zit met probleem, ben 64 jaar met 45 dienstjaren en ben al 3 jaar thuis en zit in wao 80-100 %, bedrijf houd mij slapend in dienst omdat ze geen transistievergoeding willen betalen na geen toestemming van UWV voor ontslagvergunning, nu sluit het bedrijf de poorten in augustus 2017 en komen 230 man / vrouw op straat te staan, dus zal ook ik ontslagen worden omdat in nog steeds in dienst ben, het bedrijf maakt flink winst !! Heb ik nu ook recht op een transitie vergoeding ? Vr.Gr.Wim Boensma
Floor (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
februari 28, 2017 15:35
1.78
Beste Wim Boensma, u komt in aanmerking voor de transitievergoeding als uw werkgever besluit om uw contract niet te verlengen en u ten minste 2 jaar in dienst bent. Omdat het bedrijf sluit ligt het initiatief van ontslag bij de werkgever, waardoor u dus in aanmerking zal kunnen komen voor de transitievergoeding.
Marcella Beuger
maart 13, 2017 12:58
79
Ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding op te nemen in de vaststellingsovereenkomst of mag je ook -als beiden daarmee instemmen- daarvan afzien of een lagere vergoeding opnemen?
Floor (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
maart 20, 2017 11:51
1.79
Beste Marcella, een vaststellingsovereenkomst is in beginsel vormvrij. Daar mag u samen met uw werkgever in opnemen of weglaten wat u wil. Een vaststellingsovereenkomst wordt namelijk opgemaakt voor ontslag met wederzijds goedvinden, dus wanneer u dit samen zo uitonderhandeld kan het zijn dat u geen transitievergoeding overeenkomt.
Wim
maart 16, 2017 12:05
80
Even een vraag. De laatste 4 jaar heb ik aaneengesloten 4 keer een jaarcontract gekregen (onderwijs). In die 4 jaar zou ik mijn opleiding (bevoegdheid) af hebben maar door een jaar ziekte is dit mij niet gelukt. Nu is mij aangezegd dat ik per 1 augustus a.s. mijn contract niet meer verlengd gaat worden. Heb ik recht op een transitievergoeding?
Latoya (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
mei 29, 2017 10:49
1.80
Beste Wim, alleen wanneer u ten minste 2 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst heeft gewerkt en de werkgever besluit om uw contract te beëindigen, heeft u in beginsel recht op een transitievergoeding. Uw werkgever moet de transitievergoeding binnen 1 maand na ontslag uitbetalen. Wanneer de werkgever verzuimt tijdig uit te betalen, dan heeft u nog 2 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
Martin van Os
juni 10, 2017 08:22
81
Ik heb een contract ( 12 uur per week) dat in juli na 2 jaar ( - 1 maand) afloopt. Ik heb geen conflict met de werkgever, zij ook niet met mij. Werkgever is bezorgd om transitievergoeding. Mijn voorstel is in juli contract voor onbepaalde tijd en ik zie af van transitievergoeding (vind ik prima). 1 januari 2019 is mijn pensioendatum. Kan ik in arbeidscontract op laten nemen dat ik afzie van transitievergoeding?
Floor (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
juni 13, 2017 16:10
1.81
Beste Martin, u kunt in principe in de arbeidsovereenkomst laten opnemen dat u afziet van de transitievergoeding. Maar of dit wettelijk gezien contractueel correct is, is nog maar de vraag. Als het er op aankomt zou het kunnen dat u deze afspraak nietig kan laten verklaren, waardoor u alsnog recht op de transitievergoeding heeft. U heeft echter bij ontslag bij pensioen geen recht meer op de transitievergoeding. Wellicht helpt dat u om uw werkgever gerust te stellen.
Floor (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
juni 13, 2017 16:11
1.1.81
Lees hier meer over op onze andere site: http://www.transitievergoeding.nl/woordenlijst/geen-transitievergoeding-op-pensioengerechtigde-leeftijd.html Of zoek anders telefonisch contact voor meer informatie.
adriauns
juli 04, 2017 13:17
82
ik ben ontslagen na 37 1/2 jaar kan ik de regel ven Kantonrechtersformule nog gebruiken,
romy
augustus 26, 2017 09:41
83
Hallo. Ik werk sinds mei 2016 als cassiere bij een bouwmarkt. Eerst 2 avonden v 3 uur en de zaterdag 7 1/2. Later 1 avond v uur en een korte zaterdag v 6 uur. Nu stopt t bedrijf en krijg ik een brief die ik moet tekenen. Hierin staat dat ik toestem met t ontslag en niets over een vergoeding. Moet ik tekenen??
Floor (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
augustus 31, 2017 10:36
1.83
Beste Romy, het valt niet aan te raden zomaar iets te tekenen waarvan u niet weet wat het is. U kunt altijd even bellen of de brief naar ons mailen zodat er een jurist naar kan kijken. Onze contactgegevens staan onderaan de webpagina.
annie
september 06, 2017 19:21
84
Hallo. 1 januari 2018 wordt mijn vaste contract na 3 dienstjaren ontbonden wegens minder werkzaamheden voor mij. Volgens mijn baas heb ik recht op anderhalve maand transitievergoeding over die 3 jaren. Daarvoor heb ik bij de zelfde baas ongeveer 15 jaar gewerkt met een 0-urencontract voor elk jaar van 1 maart tot 1 november. de andere 4 maanden was ik thuis. Nu is mijn vraag heb ik over die 15 jaar geen recht op een transitievergoeding. Mijn leeftijd is 63 jaar
Floor (Juristen ArbeidsRecht Nederland)
september 11, 2017 14:40
1.84
Beste Annie, Arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2012 zijn geëindigd en elkaar met een onderbreking van meer dan 3 maanden hebben opgevolgd, tellen niet mee. Dit geldt ook voor een kortere termijn dan 3 maanden, als die op grond van de cao gold. Tijdelijke arbeidsovereenkomsten die elkaar na 1 juli 2012 met een periode van ten hoogste 6 maanden opvolgen, tellen wel mee, mits er sprake is van opvolgend werkgeverschap.
John
september 14, 2017 21:55
85
na 18 jaar dienstverband heb ik van de week gehoord dat mijn functie wordt opgeheven en uitgevoerd gaat worden door een extern bedrijf. Mijn werkgever heeft wel een sollicitatiegesprek geregeld bij het bedrijf dat mijn werk gaat overnemen. Ik zou daar wel in dienst willen treden maar ze bieden minder salaris en ook moet ik grootrijbewijs halen met aanhanger en chauffeursdiploma enz. Wat zijn mijn rechten bij mijn huidige werkgever. Ontslag vergoeding via transitie of via kantonrechtersformule?
Latoya (Juristen Arbeidsrecht Nederland)
oktober 06, 2017 10:20
1.85
Beste John, dat hangt van de ontslagroute af. Wordt u ontslagen via wederzijds goedvinden (afspraken tussen u en uw werkgever), dan kunt u elke ontslagvergoeding afspreken. Wordt u via UWV (of kantonrechter) dan ontvangt u de transitievergoeding. Wij kunnen u gedurende deze procedures bijstaan.
ashok
februari 04, 2019 09:49
86
hallo, ik werk al sinds 1-12-2015 voor een uitzendbureua en ben op 25-5-2016 overgestapt naar een andere bedrijf maar wel via dezelfde uitzendbureau. Nu wordt mijn contract niet meer verlengd per 31-3-2019. En heb ik te horen gekregen dat de periode van 1-12-2015 t/m 224-5-2016 niet mee telt voor transitie vergoeding omdat dit een andere bedrijf was. klopt dit?
Mila
juli 30, 2020 09:18
87
Beste, Ik werk als verkoopster voor Bijou Brigitte ( Duitse onderneming). Ik zit in mijn twee jaar bij hun inmiddels in vaste dienst. Sinds kort heb ik te horen gekregen dat zij de filiaal in Alkmaar willen sluiten. Dat kan betekenen dat ik en nog 3 andere collega's op straat komen te staan. De vraag is hebben wij recht op ontslag vergoeding of niet. De reden van filiaal sluiting heeft waarschijnlijk te maken met het niet verlengen van de huurcontract. Deze zal aflopen per okt 2020. In afwachti
admin
juli 30, 2020 09:39
1.87
Beste Mila, zodra het initiatief om tot ontslag over te gaan, komt vanuit de werkgever, heeft u een wettelijk recht op de transitievergoeding. Waarschijnlijk krijgt u tegen die tijd een vaststellingsovereenkomst aangeboden waar de transitievergoeding in terug komt. Deze overeenkomst kunt u vrijblijvend door ons laten controleren.
Kim
april 29, 2021 19:17
88
Hallo, Mijn werkgever heeft aangegeven na 3 jaar geen vast contract aan te bieden. Mijn contract loopt af op 11 juni. Ik ga van 14 mei tot 11 juni mijn laatste vakantiedagen opnemen. Mijn nieuwe werkgever wil dat ik op 1 juni start. Kan ik nog steeds mijn transitievergoeding claimen als ik tijdens mijn laatste 2 weken vakantie bij oude werkgever al start bij mijn nieuwe werkgever? Ik heb mijn werkgever niet opgezegd, hij heeft mij opgezegd. Ik hoop dat iemand mij kan helpen, alvast bedankt! Ki
Jasper
mei 03, 2021 08:30
1.88
Beste Kim, zodra u wordt vrijgesteld van werkzaamheden of vakantie opneemt. Dan is het mogelijk om bij een andere werkgever te beginnen. U hoeft dan namelijk niet op 2 plekken tegelijkertijd te zijn. Wel doet u er verstandig aan om nog even te wachten op de officiële ontslagbrief. In theorie zou de werkgever namelijk nog kunnen besluiten om u toch nog een verlenging aan te bieden.

Reageer

Annuleren

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag