Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding die voor 1 januari 2014 is gestort kan fiscaal voordeel bieden

Als een Ontslagvergoeding (gouden handdruk) voor 1 januari 2014 gestort is in banksparen, lijfrente of een stamrecht bv, dan gelden –mogelijk gunstige- fiscale regels bij het opnemen van het tegoed. Onderstaande behandelt vooral ontslagvergoeding banksparen. De materie rondom stamrecht bv is zeer complex. Daarvoor adviseren wij u contact op te nemen met de fiscaal adviseur die uw stamrecht bv heeft opgericht.  

 

Geen boete bij direct opnemen ontslagvergoeding in 2014

Tot 1 januari 2014 moest een boete (de zogenaamde revisierente) betaald worden bij het opnemen van het geblokkeerde bedrag van een ontslagvergoeding bankrekening. Deze boete kwam neer op 20% extra belasting over het bedrag. Vanaf 1 januari 2014 kan het bedrag van een ontslagvergoeding bankrekening, lijfrenteverzkering of stamrecht bv afgehaald worden zonder boete. De meeste banken (bijvoorbeeld REAAL Bancaire Diensten) stelt als eis dat het hele bedrag opgenomen wordt. Gedeeltelijk opnemen is niet mogelijk.

 

Ontslagvergoeding opnemen geeft in 2014 extra belastingvoordeel

In 2014 geldt nog een extra –mogelijk- belastingvoordeel. Bij opname ineens hoeft slechts over 80% van het tegoed belasting betaald te worden. 20% wordt belastingvrij uitbetaald. De ontslagvergoeding moet wel uiterlijk op 14 november 2013 overgemaakt zijn naar de bankspaarrekening of stamrecht bv. Als –vanwege het deposito garantie stelsel- de ontslagvergoeding verdeeld is over bankrekeningen bij verschillende banken, dan geldt weer de eis dat alle bedragen van alle rekeningen volledig opgenomen moeten worden.

 

Risicos van direct opnemen ontslagvergoeding in 2014

Het beëindigen van een gouden handdruk bankrekening, lijfrente of stamrecht bv hoeft niet altijd voordelig te zijn. Het opnemen van het tegoed leidt tot een verhoging van het inkomen, zodat u in een hoger belastingtarief valt. Bij een inkomen van meer dan 56.532,- betaalt u 52 % belasting. Belastingpercentages 2014

 

Ook kan het zijn dat er geen recht meer is op inkomenssafhankelijke toeslagen, zoals huur-,zorg-of kinderopvangtoeslag. Ook kan een verhoging van het prive-vermogen (doordat u het ontvangen geld op een spaarrekening zet) belastingheffing in box 3 tot gevolg hebben. Boven een vrijgesteld vermogen van ruim 21.000,- betaalt iedere belastingplichtige jaarlijks 1,2 % vermogensrendementheffing.  

 

Let op bij een rentepercentage die voor langere tijd is vastgezet

Als een ontslagvergoeding is ondergebracht in een deposito bankrekening, dan staat de rente voor een of meerdere jaren vast. Dit in tegenstelling tot een variabele rente waarbij het rentepercentage fluctueert. Als een deposito bankrekening wordt beëindigd, dan moet er een boeterente worden betaald aan de bank. Deze boetes verschillen per bank. Bijvoorbeeld: bij Reaal is de rente 1,25% over het  bedrag voor ieder niet volgemaakt spaarjaar, die oploopt tot maximaal 4,5% bij een looptijd tot 10 jaar. Bij een looptijd tussen 10 en 35 jaar (komt nauwelijks voor) kan de boeterente bij Reaal oplopen tot 9,5%.

 

Alternatief voor opnemen in 2014 is ontslagvergoeding verder laten renderen en in de toekomst periodieke uitkeringen ontvangen

Na 1 januari 2014 kan een ontslagvergoeding ook nog steeds uitgekeerd worden in maandelijkse termijnen. De ontslagvergoeding plus rente kan blijven aangroeien tot het moment dat de ontvanger  maandelijkse uitkeringen wilt ontvangen als aanvulling op het inkomen. De uitkeringen moeten uiterlijk starten in het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Over de maandelijkse uitkeringen moet belasting worden betaald.

 

Wilt u weten wat in uw situatie de beste keuze is en welke fiscale consequenties dat heeft ? Vraag financieel advies ontslagvergoeding

 

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag