Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding in 2014 afkopen

Als een Ontslagvergoeding (gouden handdruk) voor 1 januari 2014 gestort is in banksparen, lijfrenteverzekering of een stamrecht bv, dan gelden –mogelijk gunstige- fiscale regels bij het afkopen in 2014. Er hoeft slechts over 80% van het tegoed belasting betaald te worden, 20% wordt belastingvrij uitbetaald. Het is niet in alle gevallen gunstig. Het afkopen in 2014 leidt tot een verhoging van het inkomen, zodat u mogelijk in een hoger belastingtarief valt. Bij een inkomen van meer dan 56.532,- betaalt u het maximale tarief van 52 % belasting. Als een deposito bankrekening, waarbij de rente voor een aantal jaar vaststaat, wordt afgekocht dan moet er een boeterente worden betaald aan de bank. Deze boetes verschillen per bank. Bijvoorbeeld: bij Reaal is de boeterente 1,25% over het  bedrag voor ieder niet volgemaakt spaarjaar, die oploopt tot maximaal 4,5%. Ook raakt u door het afkopen van de ontslagvergoeding en daardoor een hoger inkomen in 2014 mogelijk inkomensafhankelijke toeslagen kwijt, zoals de huur-,zorg-of kinderopvangtoeslag.

33 Reacties

Johan Van den Heuvel
maart 14, 2014 17:36
1
Ik heb vorig jaar een ontslagvergoeding van 30.000,- in een bankspaarrekening van Nationale Nederlanden geplaatst. Is het gunstig om dit op te nemen in 2014 ? Hoeveel belasting betaal ik dan ?
Marius
maart 14, 2014 18:34
1.1
Dat hangt af van uw overig inkomen in 2014. De 30.000,- komt bovenop dit overig inkomen. Waarschijnlijk blijft u in de 42 % of komt u in de 52 % schijf terecht. Over 20 % van de 30.000,- hoeft u geen belasting te betalen. Als u in de 42 % schijf blijft, dan is afkoop van uw ontslagvergoeding meestal gunstig, omdat u 20 % minder belasting betaalt. Komt u in de 52 % met uw afgekochte ontslagvergoeding, dan heeft afkoop geen voordeel.
Nol
maart 28, 2014 17:02
2
Ik heb op 5 dec 2013 mijn ontslagvergoeding in mijn stamrecht bv laten storten. Kom ik in aanmerking voor de 20% belastingvrij als ik nu in 2014 een deel / of geheel laat vrijvallen
Marius
maart 29, 2014 19:28
1.2
Nee, daarvoor had de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 in de stamrecht bv gestort moeten zijn. Voor een ontslagvergoeding na 15 november gestort, geldt de 80 / 20 belastingvoordeel regel niet
Frank
april 30, 2014 16:40
1.1.2
Hoe zit het als de ontslagvergoeding net op 15 november op de rekening staat? De vergoeding is daardoor al voor de 15e overgemaakt naar die rekening.
Marius
mei 01, 2014 18:11
1.1.1.2
Officieel zou de ontslagvergoeding voor 15 november gestort en ontvangen moeten zijn, maar ik denk dat de Belastingdienst wel coulant zal zijn. Ik adviseer je het voor te leggen aan de inspecteur van de Belastingdienst
jan
april 21, 2014 17:28
3
omdat banken niet mee willen werken aan een gedeeltelijk uitbetaling uit mijn goudenhanddrukrekening vraag ik me af of ik niet gewoon een gedeelte uit een gh naar een andere bank kan overmaken op een uitkeer rekening en dan deze rekening in het geheel te laten uitkeren. Dan heb ik geen belastingvoordeel maar kan wel over het geld beschikken wat ik nodig heb. En ook geen boete meer natuurlijk. Kan dit?
Marius
april 22, 2014 00:05
1.3
Dat kan inderdaad. Bank moet daaraan meewerken en in 2014 is er geen boete (revisierente) bij het eenmalig uitkeren van de ontslagvergoeding. 80/20 belastingvoordeel is er niet
Anand
mei 27, 2014 15:04
4
Beste Marius, Ik heb op 11-11- 2013 mijn ontslag vergoeding bij NN op banksparen laten storten. Over de hele bedrag krijg ik nu een maandelijkse uitkering verspreid over 2-jaar. Samen met de resterende bedrag bij NN en mijn jaarinkomen in 2014 blijf ik in 42% schijf. Kan ik hierbij gebruik maken van de 20% voordeel van de belastingdienst? En kan ik dan het restand bedrag bij NN op een spaarrekening laten storten?
Marius
mei 29, 2014 21:54
1.4
Beste Anand, Ja, je mag afkopen in 2014 (omdat ontslagvergoeding voor 15 november 2013 gestort is). Echter, je zult een boete krijgen van NN Bank omdat je in uitkerend banksparen zit. Ook kan het zijn dat je door afkoop (deels) in de 52 % belastingschijf komt, zodat je over dat deel geen belasting voordeel geniet.
Jan
mei 27, 2014 16:29
5
Beste Marius, IK heb per februari 2014 mijn GH in 1 keer laten uitkeren, ik heb hierover in 1 keer Loonheffing betaald. Hoe werkt dit straks met mijn aangifte over 2014, oftewel waar vermeld ik deze 1 malige uitbetaling/inhouding?
Marius
mei 29, 2014 22:05
6
Beste Jan, Ik neem aan dat jouw werkgever belasting heeft ingehouden over jouw ontslagvergoeding en jij het netto bedrag hebt ontvangen. Dit staat vermeld in jouw jaaropgave die je begin 2015 van jouw werkgever ontvangt. Je moet aangifte doen voor 1 april 2015 onder box 1 (werk en woning) onder inkomen uit (vroegere) dienstbetrekking
jan
juli 29, 2014 21:10
7
Beste Marius, Nu het gedeeltelijke afkopen per 3 juli jl definitief is toestaan blijkt dat de banken hier niet aan mee willen werken. Is hier juridisch iets aan te doen? Is eigenlijk te gek voor woorden.
Marius
juli 29, 2014 23:41
1.7
Hallo Jan, dat is nieuw voor mij. Tot nu toe hebben wij nog geen verzoeken voor gedeeltelijke afkoop ontvangen. Als het zo vermeld staat in de voorwaarden staan de banken juridisch in hun recht en wordt het lastig. Alleen media of politieke druk kan helpen. Overigens is het zo dat gedeeltelijk afkopen geen belasting voordeel geeft. De 80/ 20 voordeel regel geldt alleen bij volledig afkopen.
Jan
juli 30, 2014 14:58
8
Beste Marius, Ja echt waar ik zit bij 3 banken waaronder sns bank, ja die bank, en sns reaal. En ze wijgeren mee te werken. En ze beroepen zich inderdaad op hun voorwaarden. Daar sta je dan als consument en ook als staatssecretaris en minister van financieen gewoon voor joker. Kunnen jullie hier geen artikel over schrijven misschien dat druk en aandacht voor dit probleem in de media ze op andere gedachte kan brengen. Zo komt Dijsselbloem nooit aan zijn miljard.
Ruud
april 25, 2015 17:12
1.8
Beetje late reactie, maar ik kan het niet laten. Het vreemde is dat de SNS mijzelf op de hoogte heeft gesteld van deze 80/20 regeling voor 2014 bij volledige uitkering en daar op mijn verzoek zonder problemen gevolg aan heeft gegeven.
Jacob Bruinsma
juli 30, 2014 17:49
9
Reaal houdt bij afkoop hoe dan ook 52 % in. Volgens mijn financieel adviseur (OFA) is dat ook verplicht en krijg je het verschil, mits je inkomen onder 52 % grens blijft, terug via de belastingdienst. Dat lijkt me nogal raar, renteverlies o.a.. Is dit inderdaad normaal?
jan
juli 30, 2014 19:37
10
die 52% lijkt me niet verplicht heeft denk ik met de hoogte van het af te kopen bedrag te maken. Aegon heeft bij mij gewoon het tarief van de eerste schijf ingehouden omdat het bedrag daar onder viel.
Jacob Bruinsma
juli 31, 2014 08:29
11
Wel, dan wordt ik verkeerd voorgelicht door Reaal en mijn financiële adviseurs, die n.b. voortkomen uit de vakbeweging. Het lost zich in 2015 wel weer op maar het kost mij rente. Mijn totaal inkomen blijft onder de € 35.000.
Jacob Bruinsma
juli 31, 2014 11:04
12
Wel, ik heb OFA geattendderd op deze site. De reactie is nu iets anders: De banken zijn vrij om zelf te bepalen wel percentage ze inhouden en bij deze 80 % rekening HEBBEN ZE ONDERLING AFGESPROKEN allemaal 52 % in te houden. OFA baseert zich daarbij op een groot aantal offertes. Kennelijk houdt Aegon zich daar niet aan. Als dit waar is, is het een zaak voor de AFM, want dit soort afspraken is uiteraard verboden. Als het waar is.... Ik zal eens kijken wat de AFM zegt van dit verhaal.
jan
juli 31, 2014 20:17
13
Het ging hier niet om de 80 % regeling maar afkoop van het saldo van een variabele gh. een depo rekening is blijven staan maar reaal maakt het nog belachelijker die willen niet een meewerken aan afkoop van mijn variable gh . Ze willen alleen meewerken als ik ook mijn gh depo rekening opzeg. Kunnen ze lekker boeterente vangen. Graaiers zijn het
gerdina
oktober 12, 2014 09:40
14
Mijn man heeft in 2013 ontslagvergoeding gehad en heeft dat in banksparen nn gezet en laat het in elf jaar maandelijks uitkeren.als hij het nu gaat afkopen krijgt hij dan geen boete omdat het rente percentage over het bedrag lager is als wat hij nu heeft? En als hij het afkoopt moeten wij dan nog extra belasting betalen omdat ons gezamenlijk inkomen boven de grens komt .is het dan slim voor ons om af te kopen?.
Marius
oktober 14, 2014 14:43
1.14
Gerdina, 1. hij moet waarschijnlijk een boete betalen omdat de rente vast staat voor 11 jaar en hij nu afkoopt. 2. Als het inkomen inclusief afgekochte ontslagvergoeding boven de 56.000,- komt, dan valt hij in 52 % belasting. Met 20 % belastingvoordeel komt hij uit op 41,6 % belastingdruk. Wij of een andere adviseur kan voor u uitrekenen of het gunstig is
Rinie de Kok
november 06, 2014 09:17
15
Ik heb vorig jaar november ontslagvergoeding gehad en op een bankspaarrekening bij de regiobank gestort. Nu moet ik door omstandigheden deze bankspaarrekening uit laten betalen. Het bedrag van ontslagvergoeding is 100.672,00 Euro. Hoe is ongeveer de berekening?
Marius
november 07, 2014 18:12
16
Rinie, Stel jouw inkomen in 2014 is 30.000,-. Daar komt 100.000,- ontslagvergoeding bovenop. Echter, over 20 % (=20.000,-) betaal je geen belasting. Over de 80.000,- betaal je belasting: 42 % over 26.000,- + 52 % over 54.000,- (vanaf 56.000,- inkomen betaal je 52 % belasting). Jouw ontslagvergoeding moet voor 15 november 2013 gestort zijn.
dick
november 26, 2014 19:14
17
Ik heb drie jaar geleden een gouden handdruk banksparen afgesloten, groot 100.000 bij SNS. Nu wil ik eenmalig 20.000 opnemen en daarna maandelijkse termijnen van 3.000 euro, maar de bank doet moeilijk en wil mij verplichten alles op te nemen en wijzen mij op de 20/80 regeling. Mijn inkomen is dit jaar 18.000. Kunt u mij adviseren wat te doen?
Marius
november 28, 2014 23:55
1.17
De 80/20 regel is een onjuist argument. Daarvoor geldt inderdaad dat je de volledige ontslagvergoeding moet opnemen om 20 % belastingvoordeel te krijgen. Je zou een deel direct moeten kunnen opnemen en voor het restant een maandelijkse uitkering. Dan heb je geen 20% belasting voordeel.
Miranda
december 19, 2014 20:48
18
Ik heb door overlijden van mijn vader zijn koopsompolis met lijfrente geërfd, hij heeft een gouden handdruk gekregen van 38000 en dit gestort in 2010 in een koopsompolis garant voor een periode van 6 jaar wat na die tijd zou gaan in lijfrente. Hij heeft dit bedrag nooit afgetrokken bij de belastingdienst. Moet ik bij de bank de 80/20 regeling aanvragen? Hoe werkt dit als je erft?
Marius
december 19, 2014 22:40
1.18
Als je een ontslagvergoeding lijfrente "erft", omdat jouw ouder overlijdt, dan moeten de periodieke uitkeringen direct starten. Je ontvangt maandelijks een uitkering waarover je belasting betaalt. Voor een 80/ 20 regeling is het waarschijnlijk te laat, verzekeraars nemen dit niet meer in behandeling
Miranda
december 20, 2014 00:32
19
Dank u voor uw antwoord vandaar dat de bank zo moeilijk doet maar ik heb het geld geerfd om de uitvaart te kunnen betalen dit houd dus in dat ik en 52% belasting moet betalen en 20%?
Marius
december 20, 2014 13:31
1.19
Over uw maandelijkse uitkeringen betaalt u -alleen - 42 of 52 % belasting (percentage hangt af van uw totale jaarinkomen) en GEEN 20 % belasting.
marcel hessels
juli 22, 2015 10:47
20
ik heb in 2003 een gouden handdruk ontvangen. Eind vorig jaar is deze vrijgevallen bij Aegon (beleggingsverzekering). Als ik dit kapitaal verder wil laten groeien wat is dan de beste oplossing? Hoor graag. Mvrgr, Marcel Hessels
Marius Winter Financieel Adviseur
juli 22, 2015 12:02
1.20
Beste Marcel, de meest flexibele oplossing is banksparen. Hiermee kun je jouw gouden handdruk kapitaal nog laten aangroeien tot uiterlijk AOW datum. Je kunt kiezen voor beleggen of sparen. Tot AOW datum groeit het kapitaal. Op AOW datum moet je starten met maandelijkse uitkeringen.

Reageer

Annuleren

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag