Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Afspiegelen bij 2 ontslagen

Stel dat een werkgever de afspiegelingsregeling toepast. Er zijn 4 secretaresses en er moeten 2 weg. Ze zitten alleen allemaal in een verschillende leeftijdsgroep, dus per groep maar 1. Hoe wordt het afspiegelen nu gehanteerd? 1e is 32 jaar, 2e is 38 jaar, 3e is 52 en 4e is 55 jaar.

 

Afspiegelen kijkt ook naar Last In First Out (LIFO)

In uw sociaal plan of reorganisatieplan kunt u lezen hoe de leeftijdscohorten zijn ingedeeld. Meestal is dat als volgt:

 

15-24 jaar

25-34 jaar                   32 jaar = 1          

35-44 jaar                   38 jaar = 1          

45-54 jaar                   52 jaar = 1

55-pensioen                55 jaar = 1

 

Degene met het kortste dienstverband binnen een leeftijdsgroep komt voor ontslag in aanmerking. Is er maar 1 persoon per leeftijdscohort dan wordt teruggegrepen op het lifo beginsel. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dat dus dat de jongste 2 personen boventallig worden.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag