Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ambtenaar en ontslag

Heb ik als ambtenaar recht op een ww-uitkering?

Ambtenaren hebben na ontslag recht op een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet u minimaal 5 uren per week aan arbeidsuren verloren hebben. Ook moet u direct beschikbaar zijn voor betaald werk. Verder moet u voldoen aan de wekeneis, namelijk dat u in de laatste 36 weken ten minste 26 weken heeft gewerkt. Tot slot moet u geen schuld aan uw eigen werkloosheid hebben.

 

Bovenwettelijke uitkering bovenop WW-uitkering

Naast de WW-uitkering kunt u ook nog recht hebben op een bovenwettelijke uitkering. Deze bovenwettelijke uitkering is een compensatie voor het wegvallen van de wachtgeldregeling. De hoogte van deze uitkering verschilt per overheidssector. Ook is de hoogte afhankelijk van leeftijd en diensttijd.

 

Uitkering afkopen

Soms  heeft u ook de mogelijkheid om uw uitkering af te kopen. U ontvangt dan een bedrag ineens. Het kan dan gaan om de afkoop van alleen de bovenwettelijke uitkering of de volledige afkoop van de WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering. Let op dat u bij de afkoop van de uitkering(en) aanspraak op een werkloosheidsuitkering verliest.

 

Financieel advies nodig?

Koopt u uw WW af en zoekt u financieel advies? Onze financieel adviseurs helpen u: Afspraak maken financieel advies

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag