Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Boventalligheid en andere functie

Mag de werkgever -bij boventalligheid van een werknemer omdat een functie komt te vervallen- de werknemer wel oproepen om te komen werken in een andere functie dan de –te vervallen- functie?

Spelregels boventalligheid multi interpreteerbaar

Er bestaan niet echt duidelijke spelregels over hoe boventalligheid moet worden geïnterpreteerd en “afgebakend”. Vaak wordt er bij een reorganisatie waarbij werknemers boventallig worden, een sociaal plan opgesteld met afspraken over boventalligheid. De vraag is dan hoeveel ruimte het sociaal plan aan de werkgever biedt wat betreft het afbakenen van boventalligheid. Als er een zoekperiode is, dan moet de werknemer in die periode de werkzaamheden naar behoren blijven uitvoeren. De werknemer heeft immers nog een baan en krijgt betaald. De werknemer kan wel om duidelijkheid vragen aan de werkgever en naar een functieomschrijving vragen.

 

Direct juridisch advies

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag