Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding voor zieke werknemer

Ik ben ziek en wordt mogelijk ontslagen via een vaststellingsovereenkomst. Wat is een gunstiger ontslagdatum: voor of na 1 juli 2015?  

 

Vanaf 1 juli 2015 heeft een medewerker die ten minste 24 maanden in dienst is bij een werkgever, recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Aangezien er geen onderscheid wordt gemaakt tussen zieke en niet zieke medewerkers, geldt de bepaling in principe voor beide groepen. Ook zieke werknemers ontvangen dus bij ontslag na juli 2015 de transitievergoeding. Vóór 1 juli 2015 ontvingen zieke werknemers bij ontslag geen ontslagvergoeding of transitievergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst wordt er meestal onderhandeld over de ontslag-voorwaarden, waaronder de hoogte van de ontslagvergoeding. Voor uw situatie (ontslag met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst) is het waarschijnlijk gunstiger als het ontslag na 1 juli 2015 plaatsvindt, omdat de wettelijke transitievergoeding een soort ondergrens markeert.

 

Meer over ontslagvergoeding vóór en na juli 2015

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag