Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte?

Ik zit in de ziektewet. Mijn bedrijfsarts heeft vastgesteld dat ik binnenkort weer volledig hersteld ben en aan het werk kan. Ik ben het daarmee oneens, omdat ik veel stress heb. De bedrijfsarts sprak over een beeindigingsovereenkomst tussen mij en de werkgever, zodat ik een ww uikering kan aanvragen.

Vaststellingsovereenkomst betekent einde dienstverband

Het is vrij vreemd dat de arbo-arts denkt dat een vaststellingsovereenkomst de oplossing is. De bedrijfsarts is immers arts en geen jurist. De bedrijfsarts kan alleen medische vragen beoordelen. Als u het niet eens bent met een oordeel van de bedrijfsarts, kunt u een second opinion bij het UWV aanvragen.

  

 

In de WW heeft u trouwens sollicitatieplicht. Ook heeft een WW uitkering een beperkte duur. De duur van de WW is -afhankelijk van uw arbeidsverleden- maximaal  38 maanden. Denkt u zelf dat een vaststellingsovereenkomst de beste oplossing is en heeft u goed contact met P&O, dan kunt u ook een stap zetten om tot overeenstemming te komen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag