Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Vrijwilligers nemen mijn werk over ?

Mijn werkgever (verzorgingshuis) wil mijn huidige functie “Coordinator activiteiten en vrijwilligers” deels laten overnemen door vrijwilligers en mijn functie veranderen in Verenigingsleider. Ben ik verplicht hier aan mee te werken?

Eenzijdige wijziging arbeidscontract alleen bij reorganisatie of slechte bedrijfsresultaten

Om het arbeidscontract eenzijdig te kunnen wijzigen moet de werkgever een eenzijdig wijzigingsbeding in uw arbeidscontract hebben opgenomen. Het beding kan ook opgenomen zijn in de CAO of personeelsgids die deel uitmaakt van uw arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden zoals loon kunnen met het beding niet worden gewijzigd.Om gebruik te kunnen maken van het beding (dus om eenzijdig te kunnen wijzigen) moet er sprake zijn van een ‘zwaarwegend belang’ en de wijziging moet redelijkerwijs van u gevraagd kunnen worden. Een zwaarwegend belang is bijvoorbeeld een (aankomende) reorganisatie of slechte bedrijfsresultaten. Is een dergelijk beding er niet dan kan de werkgever niet zomaar uw functie wijzigen zonder dat u daarmee expliciet akkoord bent. De wijziging moet dan dus overeengekomen worden tussen u en uw werkgever. De werkgever moet u, bij het voorleggen van de wijziging een redelijke bedenktijd gunnen.

 

De Hoge Raad heeft bepaald dat u niet zonder meer afwijzend mag reageren op een redelijk voorstel van de werkgever. Dat brengt het ‘goed werknemerschap’ met zich mee. Is de aangeboden functie op vergelijkbaar niveau als de oorspronkelijke functie dan kunt u de functie niet zomaar weigeren. Een vraag die u zich daarbij kan stellen is: mag de werkgever van mij verlangen dat ik de aangepaste functie accepteer ? Het kan raadzaam zijn het standpunt van de OR in deze kwestie te vragen.

 

Juridisch advies arbeidsjurist

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag