Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wanneer extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding

De kantonrechter kan een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. Deze vergoeding is een aanvulling op de transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend op basis van objectieve criteria: leeftijd, lengte dienstverband en maandloon. Subjectieve criteria zoals verwijtbaar gedrag van de werkgever spelen geen rol. Bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten door de werkgever kan de kantonrechter een extra ontslagvergoeding toekennen aan de werknemer. Als een werknemer meent recht te hebben op een extra ontslagvergoeding moet hij binnen 2 maanden na het einde van zijn arbeidsovereenkomst een procedure starten bij de kantonrechter. De extra ontslagvergoeding wordt toegekend bij:

  • Ontslag in strijd met opzegverbod
  • Schending wederindiensttredingsvoorwaarde
  • Als rechter in hoger beroept oordeelt dat ontslag onterecht is
  • Als werkgever ernstig verwijtbaar handelt of nalaat (niet nakomen re-integratieverplichtingen, verstoorde arbeidsrelatie door werkgever, werknemer arbeidsongeschikt door onvoldoende zorg werkgever)

 

Hoe hoog is de extra ontslagvergoeding

De berekening is niet gebaseerd op een formule. De hoogte van de extra ontslagvergoeding mag niet gebaseerd zijn op het loon en de duur van het dienstverband van de werknemer. Op grond van die criteria heeft de werknemer al een transitievergoeding gekregen. Er geldt geen maximum bedrag voor de extra ontslagvergoeding. De extra ontslagvergoeding moet in verhouding staan tot de ernst van het verwijtbare gedrag van de werkgever. De kantonrechter zal naar redelijkheid een passende vergoeding bepalen.

 

Meent u recht te hebben op een hogere ontslagvergoeding? Hogere ontslagvergoeding, ook voor u

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag