Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wanneer is sprake van collectief ontslag?

Er is sprake van een collectief ontslag als een werkgever binnen 3 maanden ontslag geeft aan 20 of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen. Het gaat om ontslag via UWV, kantonrechter en individuele vaststellingsovereenkomsten.

 

Meldplicht werkgever bij collectief ontslag

De werkgever is bij een collectief ontslag wettelijk verplicht om melding bij het UWV en de vakbonden te maken. Ook moet de werkgever de vakbonden raadplegen. Partijen gaan dan overleggen over een sociaal plan. Hierin staan o.a. afspraken over herplaatsing van werknemers en de hoogte van de ontslagvergoeding. Ook worden er afspraken gemaakt over scholing voor boventallige werknemers.

Meer info over sociaal plan

Na collectief ontslag heeft u recht op een WW-uitkering.

 

Werkgever maakt een fout?

Als de werkgever GEEN melding maakt bij het UWV en de vakbonden, dan is het ontslag vernietigbaar. U moet de vernietiging binnen 2 maanden een verzoek indienen bij de kantonrechter, te rekenen vanaf het einde van de dienstverband, tot uiterlijk 6 maanden na het einde van het dienstverband. Vraag advies aan onze juristen.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag