Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Wanneer moet werkgever een ontslag-boete van 52 % betalen bij ontslag van een oudere werknemer?

De overheid heeft bepaald dat werknemers langer moeten blijven werken en daarom mag de vergoeding ontslag niet bedoeld zijn om eerder te stoppen met werken. Ontslagregelingen, waarvan het doel is eerder stoppen met werken, zijn door de Overheid niet toegestaan. Dit heet een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Dit geldt voor werknemers vanaf 55 jaar oud. Als werkgevers toch ontslaan met als doel vervroegde uittreding krijgt de werkgever een fiscale boete van 52 % over de ontslagvergoeding. In bovenstaand voorbeeld zou de boete voor de werkgever € 46.592,- bedragen (52 % van € 89.600,-) als sprake zou zijn van een RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding). Oudere werknemers die ontslag krijgen moeten deze boete zien te voorkomen. Bij individueel ontslag is belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst goed geformuleerd is. Er moet o.a. een geldige ontslagreden worden beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan zijn: onenigheid over te voeren beleid, disfunctioneren of onverenigbaarheid van karakters. Bij een collectief ontslag moet het afspiegelingsbeginsel goed zijn toegepast. Het is wel zo dat de werkgever de boete van 52% moet betalen en niet de werknemer.

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag