Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding 2019 belasting betalen

Hoeveel belasting betaalt u over uw ontslagvergoeding?

U betaalt inkomstenbelasting over uw bruto inkomen, zoals uw salaris en ook een vergoeding bij ontslag. Een bruto ontslagvergoeding is een vergoeding voor te missen inkomen waarover u dus inkomstenbelasting moet betalen. Hoeveel belasting betaalt u? Het belastingpercentage hangt af van uw totale bruto inkomen (jaarsalaris vermeerderd met ontslagvergoeding).

Er zijn 3 belasting schijven met 3 percentages:

Belastingschijf Inkomen in 2019 Belasting percentage
1 0 tot 20.384,- 36,65 %
2 20.384,- tot 68.507,- 38,1 %
3 Hoger dan 68.507,- 51,75 %

De bruto ontslagvergoeding wordt opgeteld bovenop uw inkomen, u betaalt dus meestal een hoog belastingpercentage over uw ontslagvergoeding, oplopend tot 51,75%. Uw werkgever houdt de inkomstenbelasting in en maakt de netto ontslagvergoeding over op uw priverekening.

Voorbeeld ontslagvergoeding belasting 2019

Marcel verdient € 50.000 per jaar en wordt eind 2019 ontslagen. Hij krijgt een ontslagvergoeding van € 25.000. Die wordt bij zijn reguliere inkomen opgeteld, zodat hij wordt aangeslagen voor een inkomen van € 75.000. Een deel van de ontslagvergoeding wordt belast tegen 38,1 procent, maar boven de € 68.507 betaalt Marcel 51,75 procent inkomstenbelasting. De belasting wordt door zijn werkgever ingehouden. Marcel betaalt over zijn ontslagvergoeding € 10.411 aan inkomstenbelasting, zodat hij daar netto € 14.589 overhoudt. Daarmee mag hij doen wat hij wil. Bij dit voorbeeld is geen rekening gehouden met de Zvw-premie en heffingskortingen.

Gratis controle ontslagvoorstel

Wilt u belasting besparen over uw ontslagvergoeding?

Boekje ontslagvergoeding 2019

Heldere uitleg over ontslagregels 2019, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle beëindigingovereenkomst door onze arbeidsjuristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag