Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

Ontslagvergoeding of transitievergoeding 2024

Als u ontslagen wordt, kunt u recht hebben op een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, dan heeft u recht op een transitievergoeding. Echter, een werkgever wilt niet altijd de ontslagroute via UWV of kantonrechter bewandelen, bijvoorbeeld omdat het ontslag dan niet zeker is (UWV of kantonrechter kan ontslag afwijzen) of hij de rompslomp van de procedure wil voorkomen. De werkgever zal dan ontslag in onderling overleg willen regelen. De werkgever moet een ontslagvergoeding "aanbieden", anders stemt u niet in met het ontslag. De "aangeboden" ontslagvergoeding zal vaak hoger zijn dan de transitievergoeding, want daarop heeft u minimaal recht. Vaak zal er onderhandeld worden over de hoogte van de ontslagvergoeding. Daarvoor schakelt de werknemer meestal een arbeidsjurist in. De afspraken worden beschreven in een vaststellingsovereenkomst. Met een correcte en juist opgestelde vaststellingsovereenkomst stelt u ook uw recht op een WW-uitkering veilig.

 

Ontslagvergoeding 2024 en belasting

U moet uw ontslagvergoeding verlonen. Dit betekent dat u meteen inkomstenbelasting betaalt over uw ontslagvergoeding. Uw werkgever houdt de belasting in en u ontvangt het netto restant. Aangezien de ontslagvergoeding boven op uw overige inkomen komt, komt u mogelijk in een hoger belastingpercentage. De belastingpercentages worden hoger naarmate uw inkomen hoger is. U betaalt dan mogelijk 36,97% of 49,5% belasting. Het maximale belastingtarief is 49,5%. Belastingpercentages 2024. Als u een transitievergoeding ontvangt (bij ontslag via UWV of kantonrechter), dan mag u (een gedeelte van) de transitievergoeding ook besteden aan outplacement of cursussen. Over dat deel betaalt u dan geen belasting. Over het gedeelte van de transitievergoeding waarvoor u geen outplacement of opleiding inkoopt, betaalt u wel gewoon belasting. Zowel voor de ontslagvergoeding als transitievergoeding, geldt dat u wellicht belasting kunt middelen over 3 jaar, waarmee u belasting terugkrijgt van de Belastingdienst:

ontslagvergoeding belasting middelen

 

Belasting besparen door jaarruimte 

Door uw ontslag loopt u een pensioentekort op. U mag daarom in het jaar van ontslag een storting doen in pensioen banksparen. Dat heet het benutten van uw jaarruimte. Deze storting kunt u aftrekken van uw inkomen. U bespaart dus belasting.

Meer over belastingvoordeel door jaarruimte ontslagvergoeding

 

Wilt u belasting besparen over uw ontslagvergoeding?

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag