Arbeidsjurist nodig?
088 - 20 50 899

RVU Regeling 2022 voor veel 60-plussers beschikbaar

Voor steeds meer 60-plussers wordt RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) mogelijk gemaakt én steeds meer oudere werknemers gaan met RVU. De Overheid subsidieert werkgevers die hun oudere werknemer via een RVU Regeling eerder laten stoppen met werken. Veel werkgevers hebben de RVU Regeling uitgewerkt in hun CAO en andere werkgevers zijn nog bezig dit uit te werken in de CAO.

  

Alleen zware beroepen mogen gebruik maken van de RVU Regeling

Werkgevers en vakbonden spreken in de CAO af welke 60-plus werknemers gebruik mogen maken van RVU. In ruim 80 % mogen alleen bepaalde -zware- functies en na een minimum aantal dienstjaren (bijvoorbeeld 10 jaar gewerkt) gebruik maken van eerder stoppen. Wettelijk geldt de RVU-regeling alleen in de periode tot 3 jaar voor de AOW-leeftijd. Een kortere periode -bijvoorbeeld 1 of 2 jaar voor pensioen- mag ook.

De meeste werknemers mogen gebruik maken van de maximale RVU-uitkering van € 22.488 bruto per jaar (= € 1.874 per maand, is gelijk aan de netto AOW-uitkering).

 

Financieel niet altijd haalbaar om te overbruggen tot pensioen

Soms is een RVU-regeling onmogelijk vanwege de financiële gevolgen voor de werknemer. De -soms te lage- RVU uitkering is onvoldoende om financieel te overbruggen tot pensioendatum. Voor werknemers met een goede pensioenregeling bestaat de mogelijkheid om hun pensioen naar voren te halen om zo de RVU-uitkering aan te vullen.

 

Redenen om deel te nemen aan de RVU Regeling

De Overheid heeft onderzoek gedaan naar de RVU Regeling. Veel 60-plus werknemers nemen deel aan de RVU vanwege problemen met de gezondheid én de zwaarte van het werk. Andere factoren voor deelname aan de RVU-regeling zijn een vermindering van het werkplezier en het lange arbeidsverleden. De geïnterviewde RVU-deelnemers geven daarbij aan dat de financiële haalbaarheid voor hen een randvoorwaarde is om met RVU te gaan.

 

Financiële overwegingen om NIET deel te nemen aan de RVU Regeling

De werknemers die NIET deelnemen aan de RVU geven aan dat het verschil tussen het huidige netto-inkomen en de RVU-uitkering te groot is. Met andere woorden: men gaat er financieel te veel op achteruit. De persoonlijke financiële situatie is bepalend.

 

Financieel inzicht nodig voor een RVU Regeling

Financieel inzicht is de belangrijkste factor voor de afweging om wel of niet deel te nemen aan een RVU-regeling. Als werknemers de financiële gevolgen niet kunnen overzien, gaat men niet met RVU.

 

Wilt u weten of u met een RVU-uitkering achteruit gaat in inkomen?

Voor veel werknemers betekent de RVU-uitkering een achteruitgang in het inkomen. Wellicht zijn er mogelijkheden om het tekort aan te vullen, bijvoorbeeld door uw pensioen naar voren te halen. Onze financieel adviseurs rekenen dit voor u door. Dat kost u meestal niets. Uw werkgever betaalt vaak het financieel advies.

Meer over RVU Regeling 2022 financieel advies

 

Boekje ontslagvergoeding 2024

Heldere uitleg over ontslagregels 2024, ontslagvergoeding en transitievergoeding.

Direct aanvragen

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst door onze juristen.

Doe de check

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Wij kunnen u direct adviseren. Wij zetten alle mogelijkheden voor u op een rij.

Mail uw vraag

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag